Kam je potrebné ohlásiť prechod z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku? Ako sa prechádza z poberania materského na poberanie rodičovského prispevku? Čo kde nahlásiť a dokedy?

Pri prechode z materského na rodičovský príspevok sú potrebné potvrdenia a tlačivá

Ak máte zamestnávateľa

Ak ste zamestnaná, je potrebné oznámiť zamestnávateľovi, že prechádzate z materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku. Mali by ste tak urobiť minimálne jeden mesiac pred skončením materskej dovolenky. Ak neviete, kedy Vám presne končí, môžete si ukončenie vypočítať sama podľa kalendára, pomôžu Vám na personálnom oddelení, prípadne niekedy sa kryje materská dovolenka s poberaním materského zo Sociálnej poisťovne, tak Vám vedia poradiť i tam.

Zamestnávateľa PÍSOMNE požiadajte o POSKYTNUTIE rodičovskej dovolenky. Musí Vašej žiadosti vyhovieť. Uveďte, že plánujete nastúpiť po skončení materskej dovolenky na rodičovskú dovolenku.

#TIP PRE VÁS: Medzi materskou a rodičovskou dovolenkou si môžete čerpať dovolenku, ak máte nejaké dni dovolenky. Materská dovolenka sa totiž pre účely vzniku nároku na dovolenku považuje za výkon práce, jednoducho povedané,počas materskej dovolenky Vám taktiež nabieha nárok na dovolenku. 

Prečítajte si článok: Dovolenka medzi materskou a rodičovskou dovolenkou

Oznámte zamestnávateľovi, že prechádzate na rodičovskú dovolenku
Oznámte zamestnávateľovi, že prechádzate na rodičovskú dovolenku

Ak ste brali materské a budete prechádzať na rodičovský príspevok

V prvom rade upozorním. ⇒ Materské vypláca Sociálna poisťovňa, rodičovský príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

⇒  AŽ keď Vám skončí nárok na materské (najskôr v deň skončenia nároku na materské), pôjdete na pobočku Sociálnej poisťovne a požiadate o vydanie potvrdenia o poberaní materského. Napíšu odkedy dokedy ste poberali materské. Vydajú Vám o tom POTVRDENIE. Pozor, nedajú Vám ho skôr ako Vám skončí nárok na materské. Nedá sa to získať vopred. Toto potvrdenie je prílohou žiadosti o rodičovský príspevok.

Ak nemôžete ísť osobne na pobočku Sociálnej poisťovne, tak si priamo zatelefonujte do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, na oddelenie nemocenského poistenia alebo do informačno-poradenského centra na t. č. 0906 171 989, voľba 1 a požiadate o vystavenie potvrdenia o nároku na materské. Sociálna poisťovňa Vám môže na základe telefonického dohovoru zaslať potrebné potvrdenie na adresu Vášho trvalého bydliska.


Milí rodičia, ušetrite čas, strávte ho radšej s deťmi a nie na internete/úradoch. Pripravila som pre Vás tieto ebooky s rôznymi životnými situáciami. Všetko zhrnuté na jednom mieste.

[wp1s id=“3107″]


KEĎ budete mať potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní materského, vypíšete si tlačivo Žiadosti o rodičovský  príspevok. Tlačivo Vám dajú na úrade práce, ale nájdete ho i na webstránke na tomto linku.

K žiadosti sa prikladá (okrem potvrdenia zo SOCPOIST, ktoré spomínam vyššie) i

  • rodný list dieťaťa (fotokópia a originál pre porovnanie – možno to už od Vás nebudú žiadať vzhľadom na prijatie zákona proti byrokracii),
  • občiansky preukaz žiadateľa o rodičovský príspevok.

Ďalšie špecifické prílohy sú uvedené na konci tlačiva.

O priznaní rodičovského príspevku sa nevydáva špeciálne rozhodnutie (príde len oznámenie o vykonaní kontroly administratívneho spisu, že ste splnili podmienky na priznanie rodičovského príspevku a k akému dátumu Vám bol priznaný).

Rodičovský príspevok Vám bude prichádzať na účet (okolo 12.-15.dňa v kalendárnom mesiaci) alebo k výplate na pošte (okolo 20.dňa v kalendárnom mesiaci). Vypláca sa vždy spätne, takže napríklad rodičovský príspevok za apríl dostanete v polovici mája.

Potvrdenie o poberaní materského Vám vydajú v Sociálnej poisťovni na počkanie alebo si môžete o neho požiadať telefonicky a pošlú Vám ho domov

Ak ste živnostníčka

Ak ste pred poberaním materského boli povinne poistená SZČO (platili ste poistné do Socpoist) tak počas poberania materského nemusíte platiť poistné.

Avšak iná situácia je vtedy, keď budete prechádzať z poberania materského na rodičovský príspevok. Ak sa rozhodnete, že počas poberania rodičovského príspevku nebudete podnikať, tak je potrebné do Sociálnej poisťovne doručiť čestné vyhlásenie, že nevykonávate činnosť povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO. Nebudete tak platiť odvody (povinné poistenie máte prerušené), avšak nesmiete ani podnikať ako SZČO.

Nezabudnite navštíviť aj zdravotnú poisťovňu a informovať sa o tom, aké preddavky na zdravotné poistenie budete platiť, prípadne nebudete, podľa toho, či budete podnikať, nebudete podnikať, zostávate s dieťaťom doma. Možností je veľa.


Dôchodkové poistenie – Sociálna poisťovňa

Záleží od Vášho statusu, či ste zamestnanec alebo nie. Nezabudnite však na dôchodkové poistenie, v určitých prípadoch ste prihlásená na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu automaticky, v určitých nie.

Článok o tom, kedy je potrebné sa prihlasovať osobitne a kedy Vás prihlásia automaticky nájdete na tomto linku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Ako sa prechádza z materskej na rodičovskú (rodičovský príspevok?)

  1. Môžete prejsť plynulo na rodičovský príspevok. Štát za Vás bude platiť zdravotné poistenie. Prípadne môžete ísť na úrad práce a požiadať o dávku v nezamestnanosti, ak ste boli zamestnaná dostatočne dlho. Na túto tému mám spracovaný ebook Po materskej na úrade práce (www.pravneprerodica.sk/ebooky), kde nájdete podrobnejšie info.

  2. Dobrý deň,

    Chcela by som sa opýtať. Končí mi materská, ale v priebehu materskej má vyhodili z roboty (končila mi zmluva). Čo ďalej? Mám sa na úrad nahlásiť alebo ako?

    Ďakujem za odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *