Idete meniť trvalý pobyt? Môj zoznam praktických krokov. Kam to potom všade nahlásiť – dokedy a koľko Vás to bude stáť?


1.krok: Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňou pobytu je obec, v Bratislave a v Košiciach mestské časti a vo vojenskom obvode príslušný štátny orgán podľa osobitného zákona. Takže idete na mestský, obecný alebo miestny úrad.

Nemusíte si vopred vypisovať žiadne tlačivo. Prídete na ohlasovňu pobytu. Budete potrebovať:

a. svoj občiansky preukaz

b. súhlas od vlastníkaˇvlastníkov nehnuteľnosti, kam sa chcete prihlásiť, s notársky osvedčeným podpisom. Alebo ide vlastník s Vami osobne a predloží taktiež svoj občiansky preukaz.

c. vytlačte si zo stránky katastra list vlastníctva, kam sa chcete nahlásiť na trvalý pobyt. Urýchli to celý proces. Nevyžaduje sa originál listu vlastníctva s kolkom alebo pod.

Na ohlasovni pobytu Vám vytlačia odhlasovací lístok z pôvodného trvalého pobytu a prihlasovací lístok na nový trvalý pobyt. Ak je vlastník nehnuteľnosti s Vami, podpíše taktiež prihlasovací lístok vytlačený na ohlasovni pobytu.

Automaticky máte zmenený trvalý pobyt daným dňom. Do rúk nedostávate nejaké iné osobitné potvrdenie o zmene trvalého pobytu.

Kam všade oznámi ohlasovňa pobytu túto zmenu? Sú napojení na VSŽP a Dôveru, tam to ohlásia oni. Ak máte zdravotnú poisťovňu UNION, zmenu musíte nahlásiť Vy.


Ďalšie kroky po zmene trvalého pobytu

Do 30 dní ste povinný požiadať o výmenu občianskeho preukazu. Na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ.

Výmena stojí 4,50 eur (kolok). Oddelenie dokladov PZ má na to 30 dní, aby Vám vydali nový občiansky preukaz. Zvážte, či nechcet rovno požiadať aj o kvalifikovaný elektronický podpis – toto je zadarmo, zadarmo potom dostanete aj čítačku občianskeho preukazu. Budete tak môcť veľa záležitostí na úradoch vybaviť elektronicky a aj lacnejšie.

Kam všade ešte oznámiť zmenu trvalého pobytu?

Tu je praktický zoznam. Náčrt, keďže môžete mať aj inú individuálnu situáciu s inými špecifikami.

  1. Kataster nehnuteľností
  2. Zamestnávateľ (ten ohlási za Vás zmenu do Socpoist)
  3. Socpoist (ak to za Vás neurobí zamestnávateľ)
  4. Zdravotná poisťovňa (pozri odsek vyššie)
  5. Banky
  6. Mobilní operátori
  7. Dodávateľ plynu, vody, el. energie
  8. Zmena údajov v technickom preukaze, ak máte auto, mot.vozidlo

#TIP: Pripravte sa, že budú od Vás takmer všade chcieť vidieť už nový občiansky preukaz s novým trvalým pobytom.


Moji praktickí esprievodcovia na rôzne situácie rodičov


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV