Skončil Vám pracovný pomer. Najprv si chcete vyčerpať dávku v nezamestnanosti. Súčasne má však dieťa zdravotné problémy, tak uvažujete o požiadanie predĺženého rodičovského príspevku. Ktoré postupy a kombinácie dávok v tomto prípade sú možné a ktoré nie?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu Právne pre rodiča PRÉMIUM:

Ako Vám pomaly končí rodičovská dovolenka aj v zamestnaní, tak sa možno rozhodnete, že sa do pôvodného zamestnania už nechcete vrátiť.

Na úrad práce a podporu

2. možnosť, ktorú máte – postup


Jeden rodič dávka v nezamestnanosti a druhý rodič predĺžený rodičovský príspevok

Z praxe: