Najneskôr do septembra v každom kalendárnom roku máme možnosť zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. Ako postupovať? Odkedy to platí? Dokedy to kde oznámiť? Je možné si to rozmyslieť?

Máme na výber z troch zdravotných poisťovní.


Ak chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu

Máte možnosť tak urobiť do 30.septembra tohto kalendárneho roka s tým, že zmena zdravotnej poisťovne bude platná od 1.1.2024.

Poisťovňu môžete zmeniť aj neskôr, po 30.septembri, ale v tom prípade bude zmena platná až k 1.1.2025.


Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

Vyberiete si novú zdravotnú poisťovňu. Vyplníte prihlášku a podáte v zdravotnej poisťovni, ktorú ste si vybrali. Vašu prihlášku následne overuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keď je všetko v poriadku, zdravotná poisťovňa Vás zaregistruje.

#TIP: Skontrolujte si na prihláške svoje osobné údaje, nakoľko nesprávne vyplnená prihláška môže znamenať, že ju zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou neakceptuje.

Musím sa odhlásiť z aktuálnej zdravotnej poisťovne?

Nie, nie je to potrebné. Svojej aktuálnej zdravotnej poisťovni zmenu neohlasujete, ani sa neodhlasujete osobitným tlačivom. Zdravotné poisťovne si sami medzi sebou postúpia informáciu o poistencoch a zmene.

Musím vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni?

Nie, nie je to potrebné. V minulosti sa preukaz poistenca vracal poisťovni, avšak teraz to už nie je potrebné. Môžete si ho nechať, prípadne iným spôsobom ju zlikvidovať.

Ak si to rozmyslím …

AK ste si podali do 30.septembra prihlášku v novej zdravotnej poisťovni, ale ste si to rozmysleli, tak do 30. septembra môžete ešte zobrať svoju prihlášku späť zo zdravotnej poisťovne, kde ste prihlášku podali. Bez uvedenia dôvodu. Písomne.


Oznámenie zamestnávateľovi – dokedy

Nezabudnite si splniť oznamovaciu povinnosť voči svojmu zamestnávateľovi. Ste povinný mu ako zamestnanec oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne do 8.1.2024. Odporúčam nenechať si to na poslednú chvíľu.

Ak máte viacerých zamestnávateľov, oznamujete zmenu ZP každému zvlášť.

Nesplnenie oznamovacej povinnosti voči zamestnávateľovi môže byť sankcionované pokutou do výšky 331 eur zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Moji praktickí esprievodcovia na rôzne situácie rodičov


Oznámenie lekárom o zmene zdravotnej poisťovne

Zdravotná poisťovňa sama informuje Vášho všeobecného lekára ako i lekárov špecialistov o zmene zdravotnej poisťovne. Napriek tomu odporúčam svojich lekárov informovať pri najbližšej návšteve. Zvyknú sa na to i sami pýtať vo svojej ambulancii po 1.januári.


Mamičky na „materskej“

Musia aj mamičky na materskej oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne?

V prípade zamestnankýň, ktoré sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, neplatí výnimka z oznamovacej povinnosti a platí pre ne oznamovacia povinnosť ako pre „bežných“ zamestnancov. Teda najneskôr do 8.januára.

#TIP: Prečítajte si tri tipy ako mať vyššiu materskú v prémiovom obsahu na webstránke.


Ak ste evidovaný/á na úrade práce

Odporúčam oznámiť zmenu zdravotnej poisťovni aj úradu práce, ak ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a to do ôsmich dní od zmeny poisťovne.


Výber zdravotnej poisťovne

Na Slovensku máme tri zdravotné poisťovne, z ktorých si môžete vybrať. Ponúkajú rôzne benefity.

Diskusiu rodičov na mojej fanpage, kde uvádzali vlastné skúsenosti, výhody/nevýhody si môžete prečítať na mojej fanpage.


#TIP: AK ste samoplatiteľ zdravotného poistenia, SZČO…nezabudnite si zmeniť trvalé príkazy v súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne!!


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV