Policajtky, vojačky majú určité špecifiká pri „vybavovačkách“, ak čakajú bábätko. V tomto bonusovom článku k esprievodcovi Budeme mať bábätko sa na ne zameriavam.

Prístup k celému zneniu článku je v rámci e-sprievodcu Budeme mať bábätko 2024.

Môj praktický e-sprievodca pre budúcich rodičov (od tehotenstva po nástup na RD)


Peniaze počas tehotenstva

  V akej výške sa vypláca? Odkedy – dokedy?

  Článok, kde sú uvedené poplatky za vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre pre dieťa /cestovného pasu


  Materské

  Podmienky pre materské:

  Kedy vzniká nárok na materské?

  Ako dlho sa poberá materské?

  Nárok na materské osamelej policajtke a osamelej profesionálnej vojačke zaniká uplynutím 37. týždňa od vzniku nároku na materské.

  Policajtke a profesionálnej vojačke, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z nich sa osobne stará, nárok na materské zaniká uplynutím 43. týždňa od vzniku nároku na materské.

  Ak Vám skončil služobný pomer počas toho ako ste boli tehotná:


  V tomto prípade je materské najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení,5) ak nárok na materské vznikne najneskoršie do ôsmich mesiacov po skončení služobného pomeru a ak nemá nárok na výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok alebo na materské podľa osobitného predpisu3f) a splnila ostatné podmienky na vznik nároku na materské.

  Ako si žiada o materské policajtka/vojačka?

  Aká je výška materskej policajtiek/vojačiek?


  Rodičovský príspevok

  Rodičovská dovolenka – policajtka (klasická RD + dieťa so zdrav.problémami)

  Rodičovská dovolenka – vojačka (klasická + dieťa so zdrav.problémami)


  Nárok na dovolenku (policajtky)

  Nárok na dovolenku (vojačky)