Ako postupovať, ak chcete dieťaťu zmeniť priezvisko? Potrebujete aj súhlas druhého rodiča? Koľko to stojí?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Kedy je možná zmena priezviska detí a ako postupovaťAk obaja rodičia súhlasia so zmenou priezviska maloletého dieťaťa


Ak jeden z rodičov nesúhlasí so zmenou priezviska


Aké dôvody uvádzajú rodičia pre zmenu priezviska?