V parlamente sa v súčasnosti nachádza návrh zákona, ktorým sa mení zákon o dani z príjmov. Sú tam zmeny zaujímavé aj pre rodičov. Zmena vekovej hranice pre dvojnásobný daňový bonus na dieťa, aj zmena vekového stropu u dieťaťa, na ktoré je možné si uplatniť daňový bonus na dieťa.

daňový bonus na dieťa

Navrhuje sa dvojnásobný daňový bonus pre viac detí

V súčasnosti platí dvojnásobná výška uplatniteľného daňového bonusu na dieťa, a to do 6 rokov veku. Podľa návrhu by si mohli rodičia uplatniť daňový bonus na dieťa v dvojnásobnej výške, až do 15.roku veku dieťaťa.

cit. zo spoločnej správy VFR:

„Návrh zákona rozširuje možnosť odpočítania dvojnásobného daňového bonusu (2×22,17 eur) aj pre staršie vyživované dieťa ako 6 rokov, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti a to vyživované dieťa až kým nedovŕši 15 rokov.

Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku.

Ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov napr. 1. februára, poslednýkrát si daňovník uplatní dvojnásobnú výšku daňového bonusu za kalendárny mesiac február.“


Navrhuje sa zmena vekovej hranice pre daňový bonus na dieťa

V súčasnosti si môžu uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa aj rodičia vysokoškolákov.

Výbor NR SR pre financie a rozpočet odporušil schváliť nasledovné:

Nárok na uplatnenie daňového bonusu zaniká nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, kedy vyživované dieťa dovŕšilo 19 rokov, t.j. ak dovŕši 19 rokov napr. 15.3., stráca nárok na uplatnenie daňového bonusu od 1.4.


Odkedy – zmeny pri daňovom bonuse na dieťa?

Vyššie uvedené zmeny by podľa návrhu zákona mali nadobudnúť účinnosť 1.1.2021.

Článok bude aktualizovať priebežne podľa legislatívneho procesu.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV