Na základe novely zákony o dani z príjmov, ktorú parlament schválil 2.12.2020 čakajú daňový bonus na dieťa značné zmeny, a to predovšetkým k polovici roka 2021. Bola zavedená nová veková hranica 15 rokov veku dieťaťa pre inú výšku daňového bonusu na dieťa.

daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2021

V súčasnosti platí dvojnásobná výška uplatniteľného daňového bonusu na dieťa, a to do 6 rokov veku.

Od 1.1.2021 do 30.06.2021

  • bude výška DB na dieťa do 6 rokov veku 46,44 eur
  • bude výška DB na dieťa nad 6 rokov veku 23,22 eur.

Daňový bonus na dieťa od 1.7.2021

Od 1.7.2021 do 31.12.2021

  • bude výška DB na dieťa do 6 rokov veku 46,44 eur
  • bude výška DB na dieťa od 6 – 15 rokov veku 39,47 eur
  • bude výška DB na dieťa nad 15 rokov veku 23,22 eur.

na dieťa vo veku 6 – 15 rokov je možné uplatniť si DB vo výške 1,7 násobnej výške základnej výšky DB, na dieťa do 6 rokov veku v dvojnásobnej výške.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV