Aká je hranica príjmu, ktorú keď prekročíte, budete musieť platiť odvody do Socpoist? Koľko platí samoplatca do zdravotnej poisťovne? Koľko budete platiť minimálne v roku 2021, ak sa budete chcieť pripoistiť? Aká bude maximálna materská, PNKA, OČRka v roku 2021 a z akého základu?


Dobrovoľne poistená osoba

V roku 2021 (od 1.1.) bude minimálne poistné, ak si platíte dobrovoľné poistenie (balíček dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie) vo výške 180,99 eur mesačne.

Minimálny vymeriavací základ v roku 2021 bude vo výške 546 eur.


Minimálne odvody SZČO

SZČO (ktoré si platia povinné poistné do SP) budú od 1.1.2021 platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 180,99 eur mesačne.


Aká je hranica príjmu, aby ste nemuseli platiť povinné poistné do Socpoist ?

Ak v roku 2020 prekročíte ako SZČO hranicu príjmu 6552 eur, po podaní daňového priznania v roku 2021 Vám vznikne povinnosť platiť poistné do Socpoist od 1.7., resp. od 1.10 – podľa toho, či oznámite správcovi dane predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Za rok 2019 bola táto hranica príjmu 6078 eur.

Platby do zdravotnej poisťovne

Od 1.1.2021 bude minimálny preddavok na poistné do zdravotnej poisťovne 76,44 eur mesačne. Toľko platíte napríklad ak si platíte ako samoplatca zdravotné poistenie.

V roku 2021 to bolo 70,91 eur mesačne.


Maximálna materská 2021

Ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v období od 1. januára do 31.
decembra 2021, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú byť vyššie ako 71,8028 EUR.


Moje praktické ebooky pre rodičov pre rôzne životné situácie


Maximálne materské v roku 2021 pri 30-dňovom mesiaci bude vo výške
1615,60 EUR a pri 31-dňovom mesiaci vo výške 1669,50 EUR.


Maximálna PNka v roku 2021

Ak ostanete na PNke v roku 2021, maximálna výška  nemocenského na deň bude 39,49154000 EUR.

Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci dostanete zo Sociállnej poisťovne vyplatené nemocenské nemocenské maximálne vo výške 1 184,80 EUR a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to bude 1 224,30 EUR.

Maximálna OČRKa v roku 2021

Maximálne denné ošetrovné v roku 2021 je vo výške 39,49154000 EUR. najviac najviac za 10 dní,. Dostanete tak maximálne 395 EUR. Pri pandemickom ošetrovnom nie je hranica 10 kalendárnych dní.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV