Aké musia byť splnené podmienky, aby súd zvýšil výživné na dieťa? Na ktorý súd sa návrh podáva? Ako to prebieha? Je možné žiadať výživné aj spätne? Koľko to stojí?

návrh na zvýšenie výživného

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.


Dôvody pre zvýšenie výživného na dieťa


Na ktorom súde bude konanie prebiehať?


Čo si pripraviť?


#TIP: Prečítajte si aj tento prémiový článok – Časté otázky rodičov ohľadom výživného, klik sem.


Ako to prebieha?


Koľko ma to bude stáť, ak chcem požiadať o zvýšenie výživného?


Kedy (odkedy) mám žiadať o zvýšenie výživného?


Pravidlá pri stanovovaní výšky výživného na dieťa


Podám návrh na zvýšenie výživného. Môže druhý rodič žiadať zníženie?