Milí rodičia, pripravila som pre Vás prehľad častých otázok ohľadom výživného na dieťa. Minimálne – maximálne výživné – čo súd zohľadňuje a na čo neprihladne pri určovaní výživného. Či existuje vzorec na výpočet výživného atď atď.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.

V Slovenskej republike platí, že každé dieťa má právo na výživu. A každý rodič je povinný plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu. Ide o jeho zákonnú povinnosť.

Výživné predstavuje pravidelné opakujúce sa sumy, ktoré sú splatné mesačne vopred a majú pokryť náklady na život dieťaťa.


Aká je minimálna suma výživného? Koľko musí rodič platiť na dieťa minimálne?


Existuje nejaký vzorec, podľa ktorého sa vypočítava výživné?


Podľa čoho sa určuje výška výživného na dieťa?Platí sa v prípade súdneho konania o výživnom nejaký súdny poplatok?


S bývalým partnerom (rodičom môjho dieťaťa) sme sa dohodli na výživnom na naše spoločnédieťa. Musíme s tým ísť na súd alebo stačí, že sme sa dohodli my dvaja?


Bývalý partner mi neplatí výživné na dieťa, meškáva s ním alebo pošle iba časť peňazí. Rozhodla som sa, že mu nebudem dávať dieťa na víkendy, kým mi výživné nedoplatí. Môžem to urobiť?


Existuje maximálna suma výživného?


Dokedy sa platí výživné na dieťa?


Chcem požiadať o výživné, zníženie/ zvýšenie výživného? Kde mi pomôžu so spísaním návrhu na súdu, prípadne kde sa môžem poradiť?


Druhý rodič mi neplatí výživné na dieťa, ktoré určil súd rozsudkom. Niekedy peniaze pošle, niekedy nie, alebo pošle iba časť peňazí. Ako mám postupovať, ak sa chcem k peniazom /výživnému na svoje dieťa dostať?


Druhý rodič mi neplatí výživné na dieťa, príp. stále mešká. Môžem mu pohroziť väzením?


Môžem si požiadať i o výživné na seba /ako na matku dieťaťa?


Mám určené výživné na dieťa súdom. Ale sem-tam dieťaťu dám nejaký darček, zoberiem ho na výlet. Môžem si o túto sumu výživné v danom mesiaci znížiť?


Môj bývalý partner (nie sme manželia) a otec môjho dieťaťa mi platil výživné na dieťa dobrovoľne podľa našej dohody, ale teraz prestal. Nie je však zapísaný v rodnom liste dieťaťa ako jeho otec. Ako mám ďalej postupovať, ak chcem od neho dostávať výživné?
Je možné žiadať i úroky z omeškania, ak mi rodič môjho dieťaťa neplatí včas výživné na dieťa?