Zhrnula som časté otázky rodičov na tému daňový bonus na dieťa. Uplatnňuje sa mesačne alebo ročne? Aká je hranica príjmu? Je možné si deti podeliť pri daňovom bonuse? Nežijeme spolu – nárok na daňový bonus na dieťa…a ďalšie…..

#1: Aký príjem musím dosiahnuť,aby som si mohol/mohla uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa?

V prípade, ak si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa zo zamestnania (zo závislej činnosti), musíte dosiahnuť v roku 2022 hranicu príjmu najmenej 3876 EUR.

V prípade, že si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti taktiež musíte dosiahnuť hranicu zdaniteľného príjmu vo výške najmenej 3876 EUR. V tomto prípade je nutné vykázať aj základ dane, nemôžete byť v strate.

Avšak, ak ste napríklad zamestnanec, môžete si daňový bonus na dieťa uplatniť u zamestnávateľa aj na mesačnej báze, ak Váš mesačný príjem – zdaniteľný u zamestnávateľa dosiahne aspoň 323 EUR (v prípade uplatňovania DB v roku 2022 – mesačný príjem 323 EUR).


#2: Budem musieť daňový bonus na dieťa vrátiť, ak som si ho uplatňoval na mesačnej báze u zamestnávateľa, ale napokon som nedosiahol/la príjem zo zamestnania vo výške 3120 EUR?

Nie, nebudete musieť DB vrátiť.

#3: Spočítava sa príjem zo zamestnania a napríklad príjem SZČO kvôli hranici príjmu 3 876 EUR?

Nie, nespočítava. Ak si chcete uplatniť DB na dieťa, musíte splniť podmienku dosiahnutia hranice príjmov zo zamestnania alebo z podnikania (príp. inej samostatne zárobkovej činnosti). Nemôžete si príjmy z týchto rôznych zdrojov spočítať.

pre viac info KLIK SEM.
pre viac info KLIK SEM.

#4: Kedy najskôr si môžem uplatniť daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa si môžete uplatniť už za mesiac, v ktorom sa dieťa narodilo.

#5: Môžem si uplatniť daňový bonus na dieťa manželky? Môžem si uplatniť daňový bonus na dieťa partnerky, s ktorou žijem v spoločnej domácnosti?

Je možné si uplatniť daňový bonus na dieťa manželky, s ktorým žijete v spoločnej domácnosti. Zákon o dani z príjmov uvádza iba možnosť uplatňovania DB na dieťa manželky, nie na dieťa partnerky. Preto si na partnerkine dieťa nemôžete uplatniť DB.

#6: Aká je výška daňového bonusu na dieťa?

#TIP: Pozrite si Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2022, klik sem.

#7: Manžel sa od nás odsťahoval, uplatňuje si daňový bonus na dieťa,napriek tomu, že s nami nežije. Je to možné?

V tomto prípade by si Váš manžel nemal uplatňovať DB na dieťa, nakoľko nespĺňa podmienku stanovenú zákonom o dani z príjmu. Nežije s deťmi, na ktoré si uplatňuje daňový bonus v spoločnej domácnosti.

DB na dieťa sa uplatňuje podľa dohody rodičov. Prednostne má však na neho nárok matka.

#8: Môžem si uplatniť ja daňový bonus na jedno naše dieťa a manžel na druhé dieťa?

Nie, tento postup nie je možný. Rodič (a iba jeden) si môže uplatniť DB iba na všetky deti spoločne, nie je možné si deti podeliť z hľadiska daňového bonusu.

#9: Môžeme si uplatniť daňový bonus na spoločné deti ja päť mesiacov a potom manžel zvyšok roka?

Áno, tento postup je možný. Napríklad mama si uplatní daňový bonus na obe spoločné deti päť mesiacov a otec zvyšok roka. Z hľadiska delenia podľa mesiacov, toto delenie je možné.

#10: Dcéra maturuje/má poslednú štátnicu v máji. Kedy naposledy si môžem uplatniť na ňu daňový bonus?

Daňový bonus na dieťa je možné si uplatniť iba na dieťa

  • vyživované a
  • nezaopatrené (podľa definície v zákone o prídavku na dieťa) a
  • ktoré žije s daným rodičom v spoločnej domácnosti.

Dieťa je nezaopatrené (v tomto prípade), ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom – do dovŕšenia 25 rokov.

V prípade, ak dieťa končí štúdium maturitou a už ďalej nebude študovať, tak DB si uplatníte naposledy za august.

V prípade, ak dieťa končí vysokoškolské štúdium 2. stupňa štátnicami v riadnom termíne, tak DB na dieťa si uplatníte naposledy za mesic, kedy urobilo poslednú štátnicu. V prípade, opravných termínov je to inak.

spracované podľa zákona o dani z príjmov (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z.) a webstránky Finančnej správy

V prípade, ak máte otázky ohľadom DB na dieťa – dávam do pozornosti kontakt formulár FS


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA. A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.