Ak žijete spolu v jednej domácnosti s partnerom/partnerkou a dieťa nie je Vaše spoločné, môže to mať vplyv na rôzne situácie a peniaze pre rodičov od štátu. Daňový bonus na dieťa – škôlka – rodičovský príspevok – ošetrovné – priezvisko dieťaťa a mnoho ďalšieho…


Rodičovský príspevok


V škôlke


Daňový bonus na dieťa


Ošetrovné (OČRKA) na dieťa


Chcem dať priezvisko dieťaťu po novom partnerovi