Aké sú po právnej a finančnej stránke rozdiely, keď je pár zosobášený a keď nie je? Ako je to v prípade daní? V prípade dedenia? V prípade vyživovacej povinnosti? Spísala som do prémiového článku rozdiely naozaj z rôznych hľadísk.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:


V prípade nezosobášených párov vzájomná vyživovacia povinnosť neexistuje. To znamená, že v prípade, že nie ste zosobášení a Vaša polovička si žije na oveľa vyššej úrovni ako Vy a neprispieva, ťažko ho budete žalovať o výživné na seba. I keby ste mali spoločné deti.

Nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/ manželku má IBA manžel alebo manželka.


Exekúcia majetku