Aké sú po právnej a finančnej stránke rozdiely, keď je pár zosobášený a keď nie je? Ako je to s výživným, príspevkom na rekreáciu, uplatňovaním úľav z hľadiska daní, s dedením, pracovným voľnom v zamestnaní. ak niekoho sprevádzate na vyšetrenie, OČRKOu na manžela/družku… Spísala som do prémiového článku rozdiely naozaj z rôznych hľadísk.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Pre plný prístup k článku je potrebné mať objednané Právne pre rodiča PRÉMIUM. Cena 9 EUR/mes.

Spoločné dieťa


Priezvisko dieťatka


Daňový bonus na dieťa


Spoločný majetok / spoločné hospodárenie

So sobášnym listom

Bez sobášneho listu


Dedenie

So sobášnym listom

Bez sobášneho listu


Vyživovacia povinnosť a rovnaká životná úroveň?

So sobášnym listom

Bez sobášneho listu


Robenie úkonov jeden za druhého


Ak sa Váš manžel/partner ocitne v nemocnici


Vdovský/vdovecký dôchodok


Možnosť uplatniť si odpočítateľnú položku na manžela/manželku


Exekúcia majetku


Z hľadiska OČRky (ošetrovného)


Z hľadiska Zákonníka práce

Môžem si zobrať voľno, keď sprevádzam druha/družku do zdravotného zariadenia?


V prípade smrti zamestnanca – Zákonník práce


Príspevok na rekreáciu – Zákonník práce