Je možné od exmanžela/ky žiadať po rozvode výživné? Aká je lehota a koľko je možné žiadať? Info v článku.

Rodičia sa po rozvode niekedy zaujímajú o možnosť žiadať od ex -výživné. Predovšetkým mamičky, ktoré nemajú extra úspory a čaká ich po rozvode nový život plný výziev.


Príspevok na výživu rozvedeného manžela (manželky)

V prvom rade upozorním, že napriek ľúbivému názvu článku, nejde o výživné. Ide iba o príspevok na výživu. Tento príspevok je upravený medzi ostatnými druhmi vyživovacích povinností v zákone o rodine.

Ide o príspevok na primeranú výživu, pričom exmanžel/manželky budú prispievať podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Samozrejme na základe rozhodnutia súdu.

O tento príspevok si môže požiadať rozvedený manžel/manželka,
ktorý nie je schopný sám sa živiť.

V prípade rozvedeného manžela nie je právny nárok na v zásade rovnakú životnú úroveň bývalých manželov, ako je tomu medzi manželmi za trvania manželstva


Kto si môže požiadať? Aké sú podmienky, ak si chcete požiadať o výživné (príspevok) na exmanžela/exmanželku?

  • Podmienkou je, že ste boli manželia. Spolužitie partnerov v jednej domácnosti, ani dlhoročné, nestačí.
  • O tento príspevok môžete požiadať po právoplatnosti rozsudku o rozvode.
  • Najprv je potrebné exmanžela/exmanželku požiadať o tento príspevok, odporúčam písomne a preukázateľne, inak Vám návrh súd zamietne. Treba sa teda pokúsiť najprv sa dohodnúť.
  • O tento príspevok si môže požiadať rozvedený manžel/manželka, ktorý nie je schopný sám sa živiť.
  • Súd pri určovaní výšky príspevku na výživu rozvedeného manžela(manželky) prihliada aj na príčiny, ktoré viedli k rozvratu vzťahov medzi manželmi

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj ďalšie články o životných situáciách roidčov, klik sem.


Na ako dlho Vám môže súd priznať tento príspevok?

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno súdnym rozhodnutím priznať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.


Súd môže výnimočne túto dobu predĺžiť, ak rozvedený manžel, ktorému súd príspevok priznal, nie je z objektívnych dôvodov schopný sám sa živiť ani po uplynutí tejto doby, najmä ak ide o toho manžela, ktorému bolo v konaní o rozvod manželstva zverené do osobnej starostlivosti dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo o manžela, ktorý má sám dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžadujúci sústavnú opateru.


Kedy nárok na tento príspevok zanikne?

Právo na príspevok na výživu zanikne, ak

  • exmanžel, ktorý ho poberá uzavrie nové manželstvo alebo
  • ak exmanžel, ktorý ho platí zomrie.

Samozrejme, v prípade, ak odpadnú dôvody (rozvedený manžela/manželka je schopný sám sa živiť, je potrebná určitá miera odkázanosti) pre prípevok, je potrebné podať návrh na zrušenie platenia tohto príspevku. Zrušenie výživného je možné na návrh, možno ho zrušiť okrem výživného pre maloleté dieťa iba ku dňu podania návrhu na súd.

Rovnako i v prípade uplynutia doby 5 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV