ROzvod - čo ma čaká?

Rozvod nie je príjemná záležitosť. Mnoho ľudí najprv dlhšie premýšľa, čo všetko ich čaká, čo všetko rozvod obnáša, predtým než podajú samotný návrh na súd.
Počas fungovania projektu Právne pre rodiča ma oslovili mnohí rodičia s tým, či by som pripravila ebook na túto tému. Niektorí boli pevne rozhodnutí, niektorí o rozvode eštelen premýšľali.
A tak je hotový.

rozvod

EBOOK S PRAKTICKÝMI INFORMÁCIAMI a rôznymi situáciami rodičov.

PREČÍTAŠ - POZRIEŠ - MÁŠ JASNO.

Čo všetko sa dozviete v tomto praktickom infobooku?

nahliadnite do obsahu EBOOKU

BOnus 1: Vzor návrhu na rozvod a úpravu práv a povinností k deťom
Bonus 2: Vzor návrhu na rozvod a schválenie dohody ohľadom starostlivosti o deti
Bonus 3: Vzor návrhu na nariadenie neokladného opatrenia

„Ja sa chcem rozviesť, ale manžel sa rozviesť nechce. Bude to prekážkou – to znamená, že nás súd nerozvedie?“

„Manželka už s nami nežije, rozvádzame sa. Neplatí mi však nič na deti, čo môžem robiť?“

“ Dohodli sme sa s manželom na výživnom aj na starostlivosti o deti. S majetkom je však problém. Ako bude postupovať súd, keby som to dala na súd. Čo všetko bude brať do úvahy?“

Počas fungovania projektu Právne pre rodiča ste sa ma pýtali množstvo podobných otázok. A tak som to všetko zhrnula do tohto infobooku.

Cena je 19,90 eur.

Neustála aktualizácia  a prístup po celých 12 mesiacov. V našom štáte sa legislatíva často mení. Menia sa právne predpisy, postupy úradov, metodika. Práve preto sú ebooky v elektronickej podobe, pretože keď si ebook zakúpite získavate tak aktuálnu verziu. 

Po zakúpení e-sprievodcu máte k nemu prístup po dobu celých 12 mesiacov od uhradenia objednávky. A tým pádom aj zabezpečenie neustále aktuálnej verzie z mojej strany a prípadné upozornenia na zmeny.