Aktualizované 23.4.2024: Štát vydáva pre deti do 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku občianske preukazy bez podoby tváre (bez fotky). Prečo a dokedy? A treba niečo urobiť? Viac info v článku.

Deti budú mať občianske preukazy

Osoby mladšie ako 15 rokov (s trvalým pobytom na Slovensku) budú mať občianske preukazy ALE BEZ PODOBY tváre. Tieto im vydá Ministerstvo vnútra SR z úradnej moci AUTOMATICKY, na základe údajov, ktoré sú v Registri obyvateľstva. Na občianskom preukaze teda nebude fotografia ani podpis. Bude však mať elektronický čip.

Kedy? OP im bude vydaný pri ich narodení. Čítaj info aj nižšie.

DOKEDY?

Občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2024 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci ( to znamená AUTOMATICKY, aj bez podania žiadosti) na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2024.

Podľa tlačovej správy MV SR (klik sem ) začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre v auguste 2021.

Aká bude platnosť takýchto preukazov? Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov.

Občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky sa vydáva

  • pri narodení občana
  • pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov
  • a pri prihlásení občana mladšieho ako 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Môžete aj požiadať (takže NIE čakať, kým príde) o vydanie občianskeho preukazu bez podoby tváre – a to zákonný zástupca dieťaťa mladšieho ako 15 rokov na ktoromkoľvek príslušnom útvare. Vyhotovený doklad bude automatizovane doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu dieťaťa, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar Policajného zboru. Nebude teda potrebná fyzická prítomnosť dieťaťa.


Nové občianske preukazy pre deti s podobou tváre môžu cestovné pasy nahradiť, pozor IBA SČASTI

Od 1.12.2019 môžu zákonní zástupcovia dieťaťa požiadať AJ o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre dieťaťa a elektronickým čipom. Tento OP môže slúžiť ako cestovný doklad. Tak ako my dospelí cestujeme v krajinách EÚ iba na občiansky preukaz. Poplatok za vystavenie je 4,50 EUR.

Je to teda lacnejšie ako vydanie riadneho cestovného pasu pre dieťa.

Tieto občianske preukazy (s použitím ako cestovný pas) sa nebudú vydávať na 15 rokov, ale budú mať obmedzenú platnosť analogicky podľa platnosti cestovných dokladov (vek do 6 rokov s platnosťou na 2 roky, vek 6-15 rokov s platnosťou 5 rokov), pretože deťom do 15 rokov sa výrazne mení podoba tváre.

Postup bude obdobný ako keď žiadate o cestovný doklad, takže dieťa musí byť fyzický prítomné pri žiadosti o tento doklady, aby sa odfotilo.

Ale pozor, s OP nemôžete cestovať kamkoľvek, do iných krajín vo svete potrebujete cestovný pas rovnako aj deti. Preto im OP s čipom a podobou tváre nebude stačiť. A aj naďalej budú deti potrebovať do týchto krajín cestovný pas.

Kam Vám stačí iba OP? Členské štáty Európskej únie, Island, do Lichtenštajnsko, Nórsk, Švajčiarsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, Severomacedónska republika, Srbsko, Albánsko, Gruzínsko, Moldavsko a Gibraltár. (z webstránky Ministerstva ZV SR)

Tento doklad (občiansky preukaz s podobou tváre dieťaťa) bude možné použiť pri cestovaní v rámci Európskej únie a tiež do ďalších štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú, rovnocenne ako je tomu u občanov starších ako 15 rokov, a tiež aj na prihlasovanie do elektronických služieb.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si všetko o tom ako vybaviť cestovný pas pre dieťa, za koľko – kde, klik sem

Moji praktickí esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov, prístup máte 12 mesiacov, rovnako aj aktualizácie


Mnohí sa pýtate, prečo sa riešia občianske preukazy nanovo. Ide o jeden z predpokladov na spustenie elektronického zdravotníctva do praxe. V súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva je potrebné dosiahnuť stav, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom, resp. aby mal možnosť takýto doklad získať, nakoľko po tomto dátume je pre občanov Slovenskej republiky definovaný občiansky preukaz s čipom ako jediný autentifikačný prostriedok pre umožnenie prístupu k elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. (cit. z dôvodovej správy k zákonu).


3 časté otázky rodičov

Ak bude mať dieťa vystavený OP bez podoby tváre, je možné, aby rodič požiada ešte aj o OP s podobou tváre dieťaťa?

Odpoveď: Samozrejme, je to možné. Občiansky preukaz s podobou tváre môže slúžiť ako cestovný doklad do krajín EÚ a dieťa tak môže byť držiteľom dvoch platných občianskych preukazov (bez podoby tváre a s podobou tváre).

Ak bude mať dieťa vystavený OP s podobou tváre, môže rodič požiadať i o vystavenie cestovného pasu pre dieťa?

Odpoveď: Na cestovanie do krajín mimo EÚ (do niektorých áno, napr. Švajčiarsko, Nórsko, Srbsko, Albánsko, Čierna Hora – (viď info na webe MZ SR )nie je možné využívať občiansky preukaz, preto rodičia môžu požiadať aj o vydanie cestovného pasu pre dieťa.

Je možné, aby mali rodičia, ktorí nežijú spolu vystavené pre dieťa 2 občianske preukazy bez podoby tváre? Nakoľko občiansky preukaz bez podoby tváre s elektronickým čipom postupne nahradia kartičky poistenca, rodičia sa obávajú ako budú fungovať s dieťaťom v prípade návštev u lekára. Nateraz bolo možné mať vystavené dva preukazy poistenca.

Odpoveď: Žiaľ, toto nebude umožnené. Pre dieťa bude distribuovaný len jeden občiansky preukaz bez podoby tváre. Jedinou možnosťou, ak sa rodičia nebudú vedieť dohodnúť a odovzdať si navzájom občiansky preukaz bez podoby tváre pri návšteve lekára, jeden z rodičov môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre.

Zdroj:MV SR


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on ZMENY 2024: Občianske preukazy pre deti – prehľad čo máte/môžete urobiť

Comments are closed.