Spracované podrobné otázky k predĺženému rodičovskému príspevku pri neprijatí do škôlky? Musíte sa vrátiť do práce, ak máte tento rodičovský príspevok? Môžete zarábať popri tomto rodičovskom príspevku? Kto za Vás platí odvody, ak ho máte? Kam sa musíte a kam nemusíte prihlásiť?

Tento článok je v plnej verzii prístupný, ak máte jeden z týchto online produktov: e-sprievodca Končí mi rodičovská dovolenka 2024 , Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte tieto online produkty, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi, nájdete tam prelink na tento článok /do Právne pre rodiča PRÉMIUM a tam nájdete tento článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.

Dňa 30.5.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 181/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V PRÍPADE, AK DIEŤA NEVEZMÚ DO ŠKÔLKY

TIP: Odporúčam prečítať si aj článok – rodičovský príspevok pri neprijatí (JEDNO UPOZORNENIE), klik sem


V akej výške budem dostávať tento rodičovský príspevok?


PODMIENKY POBERANIA RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU NA NEPRIJATÉ DIEŤA


NA AKÉ DIEŤA MÔŽE BYŤ TAKTO POBERANÝ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?


ODKEDY – DOKEDY JE NÁROK NA RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK V TOMTO PRÍPADE?

Bude sa dostávať tento príspevok aj cez letné prázdniny?


KEDY RODIČ PRESTANE DOSTÁVAŤ TAKÝTO RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK?


Dostávala som rodičovský príspevok kvôli neprijatiu do škôlky – neskôr mi dieťa prijali, mám nejakú povinnosť?


Môže dieťa chodiť do súkromnej škôlky, keď na neho dostávam tento predĺžený rodičovský, pretože ho neprijali do štátnej spádovej škôlky?

ODKEDY TO CELÉ PLATÍ?

Rodičovský príspevok a dávka v nezamestnanosti – súčasné poberanie?


Som na rodičovskom príspevku s mladším dieťaťom a staršie 3ročné mi neprijali do škôlky. Mám nárok na predĺžený rodičovský príspevok alebo nejaký príspevok na súkromnú škôlku? Môže si o RP požiadať manžel?

Príklad: Jana je na rodičovskom príspevku s jednoročným dieťaťom. Staršie dieťa má tri roky v máji 2024.

POSTUP…


Kto za mňa platí zdravotné poistenie počas predĺženého rodičovského príspevku, lebo mi dieťa neprijali do škôlky?


Ak dostanem rodičovský príspevok z dôvodu neprijatia dieťaťa do spádovej škôlky – musím alebo nemusím nastúpiť do pôvodného zamestnania – ako to môžem celé riešiť? Ako je to s odvodmi do Socpoist a do zdravotnej poisťovne?

Niekoľko možností, ktoré máte:


Môžem popri tomto predĺženom rodičovskom príspevku zarábať? Chodiť do práce?


Dostávam materskú na bábätko. Staršie trojročné dieťa mi neprijali do škôlky. Môžem si ja alebo manžel požiadať o rodičovský príspevok na to staršie dieťa?


3 časté situcie rodičov pri tomto rodičovskom príspevku a vysvetlenie

Bývate na inom mieste než, kde je spádová škôlka

Príklad:

Odpoveď:

Vaše dieťa bude mať tri roky na ďalší rok

Otázka:

Odpoveď:


Otázka: Čo v prípade, ak dieťa príjmu a napr. do nástupu nebude odplienkované? 

Otázka: Je nárok na rodičovský príspevok, ak dieťa nezvládne adaptačný pobyt v škôlke a vráti sa späť domov?


Tento článok je prístupný v rámci e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2024 , Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .


Otázka: V meste máme tri škôlky, treba potvrdenie o neprijatí zo všetkých troch?

Otázka: Musí byť rodič zamestnaný, aby dostal rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky?

Otázka: Dcéra mi tri roky v novembri 2024. Budem mať nárok na rodičovský príspevok? Odkedy? Musím jej dať prihlášku do škôlky?

Otázka: Ja, mama som na dieťa poberala aj materské a neskôr aj rodičovský príspevok. Môže si teraz o rodičovský príspevok na neprijaté dieťa požiadať manžel? Dostane vyšší alebo nižší rodičovský príspevok?


Tento článok je prístupný v rámci e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2024 , Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte týchto e-sprievodcov, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi a tam nájdete prelink na celý článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.


4 komentáre on Rodičovský príspevok pri neprijatí do škôlky- časté otázky rodičov 2024

Comments are closed.