Vláda dňa 17.3.2021 na svojom zasadnutí schválila nariadenie, ktoré predĺžuje dobu poberania dávky v nezamestnanosti. Čítajte ďalej v článku.


Na rokovaní vlády, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.3.2021 bolo schválené nariadenie o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Nariadenie 103/2021 Z.z. nadobudlo účinnosť 19.3.2021.


O koľko sa predĺži podporné obdobie?

Podporné obdobie v nezamestnanosti, ktoré uplynie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) po účinnosti tohto nariadenia vlády (19.3.2021), sa predlžuje o dva mesiace.


Komu sa predĺži doba poberania dávky v nezamestnosti?

Poistencovi, ktorému uplynulo podporné obdobie v nezamestnanosti počas trvania krízovej situácie pred účinnosťou tohto nariadenia vlády a v deň účinnosti tohto nariadenia vlády


a) je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa účinnosti tohto nariadenia vlády a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia,


b) nie je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, začne podporné obdobie v nezamestnanosti opätovne plynúť odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a uplynie o dva mesiace odo dňa začatia jeho plynutia.

#TIP: Prečítajte si veľký prehľad rôznych dávok pre rodičov od štátu, klik sem.


Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:

Odkedy to bude platiť?

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda 19.3.2021.


Dokedy maximálne sa predĺži podporné obdobie?

Podporné obdobie v nezamestnanosti podľa vyššie uvedeného uplynie najneskôr 31. mája 2021. Aj keby pandémia – krízová situácia trvala aj po 31.5.2021.


KEDY si (ne)musíte podať novú žiadosť pre predĺženie podpory?

Ak Vám skončila dávka v nezamestnanosti (podpora) pred 19.3.2021 (vrátane) a

1. ste stále na úrade práce, v evidencii nezamestnaných), NEMUSÍTE si podávať novú žiadosť o dávku v nezamestnanosti. Socpoist Vám ju vyplácať automaticky. Ďalšie dva mesiace. Ale celý čas musíte byť na úrade práce.

Príklad: Danke uplynulo podporné obdobie dávky v nezamestnanosti 31.1.2021. Stále je vedená na úrade práce. Od 19.3.2021 jej Sociálna poisťovňa bude opätovne vyplácať dávku v nezamestnanosti, a to až do 18.5.2021.

2. už nie ste na úrade práce a chcete dávku v nezamestnanosti, MUSÍTE sa znova zaevidovať na úrade práce. A PODAŤ žiadosť o dávku v nezamestnanosti, buď prostredníctvom úradu práce alebo priamo v Socpoist. Podporné obdobie Vám začína plynúť dňom evidencie na úrade práce.


Ak Vám podporné obdobie uplynie po 19.marci 2021

Ak Vám klasické 6mesačné podporné obdobie uplynie od 20.3.2021 do 30.5.2021, tak Vám ho Socpoist predĺži automaticky bez znovupodania žiadosti o dávku v nezamestnanosti od nasledujúceho dňa po skončení klasického podporného obdobia. Musíte však byť stále počas poberania podpory vedený/á na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Príklad: Danke končí 6mesačné podporné obdobie 12.5.2021. Zostáva stále na úrade práce. Socpoist jej vypláca podporu aj naďalej od 13.5.2021 do max 31.5.2021. Po celý čas poberania podpory je Danka na úrade práce.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV