Aká je výška rodičovského príspevku v roku 2021, ak máte dvojičky a trojičky? Záleží aj od toho, či ste poberali materské na tieto deti….

Rodinám sa bude žiť troška ľahšie

Rodičovský príspevok v prípade dvojičiek 2021

V prípade dvojičiek je nárok na rodičovský príspevok od 1.1.2021 vo výške 472,60 EUR, ak ste poberali materské na tieto deti.

Ak ste nepoberali materské na tieto deti, budete dostávať RP na dvojičky vo výške 344,90 EUR.

Takže, aj keď máte dvojičky, nedostávate dva rodičovského príspevky, teda dva na dve deti. Ale miesto toho dostávate jeden rodičovský príspevok na obe deti dohromady, ale o 25 percent vyšší než je základná výška RP.

RP sa vypláca na mesačnej báze, približne v polovici kalendárneho mesiaca. Vždy za mesiac pozadu. Napríklad RP za máj dostanete vyplatený v polovici júna. Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa trvalého pobytu poberateľa RP.

Môj praktický ebook pre rodičov, ktorí majú dvojičky/trojičky, KLIK SEM.

#TIP: Prečítajte si aj článok: Čo trápi slovenského rodiča – moje zhrnutie – klik sem.


Rodičovský príspevok v prípade trojičiek

V prípade trojičiek vo výške 413,90 EUR, ak ste nepoberali materské.

Ak ste poberali materské na trojičky, máte nárok na RP vo výške 567,20 EUR mesačne.


V médiách a na sociálnych sietiach som zachytila informáciu, že na vyšší RP bude mať nárok ten, kto pracoval pred rodičovským príspevkom alebo materským. Schválené znenie zákona je však jasné a vyššia suma rodičovského príspevku je viazaná na to, či rodič poberal materské na dané dieťa (nespomína sa zárobková činnosť, trvanie pracovného pomeru atď..)

Preto aj keď ste poberali materské ako SZČO alebo na základe ochrannej lehoty (pracovný pomer Vám skončil počas tehotenstva, ale aj tak ste poberali materské), BUDETE mať nárok na vyšší rodičovský príspvok.


#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Moje praktické ebooky pre rodičov,napríklad tieto

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV