K akému dátumu si mám určiť dĺžku výpovednej doby? A k akému dátumu sa mi určí výška odstupného? Započítava sa aj materská a rodičovská dovolenka?


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


K akému dátumu sa určí dĺžka výpovednej doby?


Odkedy začína plynúť výpovedná doba?


K akému dátumu sa určuje výška odstupného?

Pozrite si aj tieto dva články o odstupnom. KLIK SEM.


Čas na materskej a rodičovskej dovolenke – zarátava sa?


#TIP: Vzor výpovede nájdete v kategórii VZORY v prémiovom obsahu, klik sem.