praktické vzory pre rodičov

Aké vzory nájdete v prémiovom obsahu?

zápočtový list pracovný posudok

Výpoveď zamestnávateľovi

zápočtový list pracovný posudok

Návrh na uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru

zápočtový list pracovný posudok

Návrh na rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k mal. dieťaťu

zápočtový list pracovný posudok

Návrh na úpravu práv a povinností rodičov k maloletých deťom

zápočtový list pracovný posudok

Oznámenie tehotenstva zamestnávateľovi

zápočtový list pracovný posudok

Oznámenie osamelej zamestnankyne zamestnávateľovi

zápočtový list pracovný posudok

Oznámenie o predčasnom ukončení rodičovskej dovolenky

zápočtový list pracovný posudok

Oznámenie o ukončení rodičovskej dovolenky a žiadosť o čerpanie dovolenky

zápočtový list pracovný posudok

Oznámenie o nástupe na materskú dovolenku

zápočtový list pracovný posudok

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

zápočtový list pracovný posudok

Návrh na zvýšenie výživného na dieťa