Už dlhšie som chcela napísať tento článok. Nie informačný, ale článok o konštatovaní. Že takto to je. Projekt Právne pre rodiča už funguje pár rokov. Som s Vami, milí rodičia, v pomerne intenzívnom kontakte. Teda snažím sa. Určité veci si všímam ja, o niektorých mi píšete Vy sami. A ja som sa rozhodla dať to na papier. Dať na papier to, čo „trápi“ slovenského rodiča. Zoznam samozrejme nie je ukončený, a priebežne ho dopĺňam a upravujem.

Na začiatok krátke vyhlásenie, aby sa predišlo nedorozumeniam. Tento článok nemá v úmysle mať politický podtext. Je samozrejmé, že v ňom nespomínam všetky situácie rodičov a áno, Vaša tam môže chýbať. Súčasne, nemá mať negatívny podtón. Uvádzam viacero pohľadov na rôzne situácie, Vaše reakcie na rôzne zmeny za posledné obdobie.


Rodičovský príspevok – nespravodlivá spravodlivosť?

Od 1.1.2020 tu máme rodičovské príspevky v dvoch výškach.

Od 1.1.2023 vo výške 301 eur pre toho, kto nepoberal materskú, 412,60 eur pre toho, kto materskú poberal. Zaujímavé je, že najprv sa v médiách spomínalo to, že ten vyšší rodičovský príspevok budú poberať rodičia, ktorí pred materskou pracovali, prípadne im pracovný pomer trvá.

Potom sa to zmenilo a je naviazaný na samotné poberania materského. Nárok tak majú napríklad aj tí, ktorým materská vznikla z dobrovoľného poistenia alebo tí, ktorí materskú poberali, ale predtým im pracovný pomer skončil.

Dodnes sa ma na to rodičia neustále pýtajú, koľko vlastne dostanú, nakoľko sa tak dlho skloňovala pri vyššom rodičovskom príspevku podmienka pracovania.

Dve výšky rodičovských príspevkov: spravodlivé alebo nie? Uvediem to, aké názory rezonovali medzi rodičmi.

Áno pre rozdielne výšky: Prečo by mal niekto, kto nikdy nepracoval, dostať toľko, čo ja? Nech mám ja vyšší rodičovský príspevok. Veď som odviedol štátu nemalé peniaze.

Nie pre rozdielne výšky: Rodičovský príspevok je predsa pre deti, pre dieťa. A všetky deti sú rovnaké. Všetky potrebujú jesť, obliekať sa, mať lieky. Prečo by jedno malo dostať viac a druhé menej.

Nie pre rozdielne výšky: Dlhé roky som pracovala. Pracovný pomer mi skončil a ja som otehotnela. Nárok na materskú som nemala. Prečo mám mať nižší rodičovský príspevok len preto lebo som nesplnila podmienku pre materskú?

Tých názorov zo strany rodičov bolo naozaj veľa.

Asi „najsmutnejšie“ boli správy, ktoré som dostávala a boli pomerne zúfalé. Či sa predsalen nedá nejakým spôsobom zabezpečiť, aby dostali rodičovský príspevok vo výške 412,60 eur a nie 301 eur. Či sa nedá napísať nejakej inštitúcii, aby odstránila tvrdosť tohto zákona. Veď peniaze sú pre deti….


Dve deti a jeden rodičovský príspevok

Čo rodičov veľakrát prekvapí je fakt, že aj keď majú dve malé deti, aj tak majú nárok poberať do rodiny iba jeden rodičovský príspevok.

V prípade, ak máte dvojičky, taktiež nedostanete dva rodičovské príspevky, ale sumu jedného, zvýšenú o 25 percent.

#TIP: Pozrite si článok: Veľký prehľad zmien pre rodičov od 1.1.2021, klik sem.

Moje praktické ebooky pre rodičov – rôzne životné situácie, napríklad tieto:


Do 6 rokov a nad 6 rokov (do 15 rokov a nad 15 rokov)

Počas roka 2019 bola zavedená rôzna výška daňového bonusu na dieťa, ktorú si rodičia môžu uplatniť. Tí, ktorí majú dieťa do 6 rokov veku dostanú dvojnásobok. Títo sa tešili.

Tí, ktorí majú dieťa staršie ako 6 rokov zas nerozumeli, či tieto deti majú nižšie náklady…častokrát sa uvádzalo, že práve staršie deti znamenajú pre rodičov vyššie náklady. Áno, na to sa objavili aj také reakcie, že nie je povinnosťou štátu živiť naše deti, lebo sú to naše deti.

Od 1.1.2021 tú máme zmeny, a to nasledovné: 46,44 eur je výška DB na dieťa do 6 rokov veku. 23,22 eur je výška DB na dieťa nad 6 rokov veku (nezaopatrené dieťa). Od 1.7.2021 je na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku DB vo výške 39,47 eur a na dieťa nad 15 rokov veku 23,22 eur.


Čo keď mi ho nezoberú do škôlky?

Povedzme si úprimne. Už začiatkom februára, prípadne v marci sa intentívne na detských ihriskách a v baby friendly kaviarniach živo diskutuje o prijímaní detí do škôlok. Rodičia pritom obvykle riešia základnú otázku, či im dieťa zoberú do škôlky. Ide najmä o rodičov, ktorí chcú dieťa umiestniť do tzv. štátnej škôlky, kde sa platí mesačne niekoľkonásobne menej než v súkromnej škôlke.

Napriek tomu, že situácia s nedostatkom miest pre deti v týchto škôlkach je známa už niekoľko rokov, neustále sa o tom diskutuje, neustále sa sľubuje a pribúdajú pomaly nejaké miesta, stále je nedostatok miest v škôlkach.

Rodičia si tak naozaj nie sú istí, keď si podávajú pre deti prihlášku do škôlky, či im dieťa prijmú. Sú rodičia, ktorým dieťa nezoberú už druhý rok do štátnej škôlky, nezoberú im dieťa ani do jeden z troch škôlok, kam si dali prihlášku.

Ak im dieťa do štátnej škôlky nezoberú, možnosťou je súkromná škôlka za niekoľko sto eur mesačne. Poznám mamy, ktoré si zvolili možnosť pracovný pomer skončiť, lebo im nemal kto postrážiť dieťa. Keď má dieťa tri roky, mame končí rodičovská dovolenka a musí sa vrátiť späť do zamestnania. Platenie súkromnej škôlky je pre niektoré rodiny obrovská finančná záťaž. Od výplaty k výplate, žiadna dovolenka.

Na miesto pre dieťa v škôlke nie je právny nárok. Nemá na neho nárok ani rodič, ktorý sa musí vrátiť do práce ale ani ten kto býva 100 m od škôlky. Štátne škôlky nemajú obvody, aktuálne nie sú spádové oblasti pre škôlky (výnimka je pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné).


Potvrdenie od jednej štátnej inštitúcie som odniesla do druhej

Nižšie je starší text: V tomto som zaznamenala veľký posun (rok 2023). Na úradoch práce už pomenej (alebo takmer vôbec) potvrdenie o poberaní materského zo Socpoist. Túto informáciu si vedia vyžiadať úpsvar sami.

Text z roku 2019: Som v kontakte predovšetkým s rodičmi malých detí. Jedna z najväčších absurdít, ktorú uvádzajú je to, keď prechádzajú z poberania materského na rodičovský príspevok. Naozaj nerozumejú, prečo oni majú pýtať potvrdenie o dobe poberania materského zo Sociálnej poisťovne, tento papier zobrať a odniesť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kvôi rodičovskému príspevku. Jednej štátnej inštitúcii dokladajú potvrdenie od druhej štátnej inštitúcie. Niekoľkokrát som bola svedkom toho ako sa mamička s kočíkom musela otočiť z úradu práce, kde si šla vybavovať rodičovský príspevok, pretože ju poslali ešte do Sociálnej poisťovne po papier o materskej. A tam keď prišla, dozvedela sa, že to potvrdenie dostane najskôr v posledný deň poberania materského. Skôr jej ho nedajú. Niečo obdobné momentálne zažívajú aj rodičia, ktorí sa odhlasujú z príspevku na starostlivosť a žiadajú si o rodičovský príspevok. Bez potvrdení to zas nejde.

#TIP: Článok ako sa „odhlásiť z príspevku na starostlivosť“ a požiadať o RP, klik sem.


Čo sa zmenilo?

Nechcem, aby bol tento článok iba plný kritiky a negativizmu. Mnohé veci sa pre rodičov aj zlepšujú.

Zaujalo ma schválenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP, kedy sa zmenila (dúfam, že k lepšiemu) situácia pre ľudí s poruchami autistického spektra a Aspergerovým syndrómom.

#TIP: O podmienkach pre pandemický rodičovský príspevok si prečítajte na tomto linku.

Pandemické ošetrovné

V súvislosti so zatvorením škôlok a škôl z dôvodu šírenia koronavírusu bolo zavedené v roku 2020 aj tzv. pandemické ošetrovné. Priebežne sa podmienky pre jeho poberanie menili. Aktuálne si viete o ňom prečítať na tomto linku.


Viac dovolenky pre rodičov s malými deťmi

Zamestnaní rodičia malých detí, mladší než 33 rokov na základe právnej úpravy účinnej od 1.1.2020 viac dovolenky. Aj keď v praxi sa vyskytli rôzne interepretačné problémy s výrazom „trvalo sa stará o dieťa“.


Existujú príspevky na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa

Stále sú zvaedené príspevky na rekreáciu, ktoré viem, že mnohí rodičia využili. Nešlo to samozrejme bez problémov. Opätovne trvalo než sa vykryštalizovala metodika k uplatneniu týchto príspevkov. Často sa objavovali rôzne výklady, či majú nárok aj rodičia na MD a RD.

#TIP: Prečítajte si článok o podmienkach pre príspevok na rekreáciu

Menej byrokracie na úradoch práce

Pozitívnou zmenou bolo zrušenie byrokracie pre rodičov starších detí, ktorí každý rok dokladali na úrady práce potvrdenie, že ich dieťa navštevuje školu, aby im chodili i naďalej prídavky na dieťa.


Pre viac info o ebookoch, klik sem

Príspevok prváčikom i naďalej

Asi som nepočula o rodičovi, ktorý by nespomenul na začiatku školského roka nákup rôznych písacích pomôcok, učebníc, pracovných zošitov, zošitov ako takých, platenie krúžkov, kurzov, družiny, obedov…

Tí, ktorí majú prvýkrát školáka sa tešia. V roku 2019 bol schválený „príspevok“ k prídavku na dieťa vo výške 100 eur (v r. 2023 vo výške 110 eur), ktorý jednorazovo dostávajú automaticky rodičia prváčikov po začiatku školského roka.

Rodičia starších detí premýšľali, prečo neboli schválené návrhy, aby síce menšiu sumu, ale predsa nedostali aj rodičia druhákov, tretiakov atď…na začiatku školského roka. Potešilo by to.


Radikálne sa zmenila situácia s materským pre otcov

Ešte pred nejakým časom predstavovala materská pre otcov nielen možnosť stráviť doma čas so svojim dieťaťom, ale pre niektorých aj možnosť finančného prilepšenia pre rodinu. Otec bol v jednom pracovnom pomere na materskej dovolenke a poberal materské. Popritom však pracoval ešte na inú pracovnú zmluvu alebo dohodu. Znamenalo to vyšší príjem do rodiny.

Situácia sa zmenila približne v druhej polovici roka 2019, kedy začala Sociálna poisťovňa dôslednejšie kontrolovať podmienku riadneho prevzatia dieťaťa do starostlivosti otcom od matky.

V súčasnosti prebieha niekoľko súdnych konaní medzi otcami, ktorí si žiadali o materskú a Sociálnou poisťovňou. Uvidíme „kto má pravdu“.


Dieťa so zdravotnými ťažkostami

Dlhé hodiny by vedeli popisovať to, čo ich trápi rodičia, ktorí majú deti so zdravotnými ťažkosťami. Častokrát sa nevedia dopátriať toho, na čo majú nárok, ako môžu dieťaťu pomôcť. Ako to zvládnuť po finančnej stránke.

Nie je isté, či Vám bude alebo nebude schválený predĺžený rodičovský príspevok, neskôr príspevok na opatrovanie.

Rehabilitácie v súkromných zariadeniach sú neskutočne drahé. A tak rodičia zakladajú občianske združenia, snažia sa získať 2 percentá. Prípadne skúšajú cestu výzvy ľudiaľuďom.

Výnimkou nie je ani to, že zbierame štuplíky z plastových fliaš, aby sme pomohli aj touto cestou.


Záver nedávam…pretože je toho určite oveľa viac. Vecí, na ktoré treba poukázať….

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

3 komentáre on Čo „trápi“ slovenského rodiča? – moje zhrnutie

Comments are closed.