Zdravotná poisťovňa vám môže vo veľkej miere prispieť finančne na pomôcku na chodenie (chodítko, štvorkolka, trojkolka atď.) Pripravila som pre Vás praktický článok s postupom – ako na to?


1.krok: Lekár, ktorý Vám vystaví poukaz

Navštívite príslušného lekára, ktorý Vám môže „predpísať“ pomôcku. Pýtajte sa u Vášho neurológa, doktora FRO…

V lekárskom poukaze od neho budete mať uvedený presný kód a označenie pomôcky na chodenie.


2.krok: Zdravotná poisťovňa

Navštívite Vašu zdravotnú poisťovňu, konkrétne oddelenie, ktoré má v kompetencii zdravotné a revízne činnosti.

Predložíte lekársky poukaz na schválenie.

O schválení rozhoduje revízny lekár zdravotnej poisťovne.


3.krok: Dohoda a lekársky poukaz

Ak Vám zdravotná poisťovňa zdravotnícku pomôcku schváli, bude Vám domov doručená

  • 2x dohoda o o používaní zdravotníckej pomôcky a
  • samotný lekársky poukaz.

Zdravotná poisťovňa Vám schvaľuje vždy danú konkrétnu pomôcku, ktorú uviedol Váš lekár na lekárskom poukaze.


4.krok: Navštívite „výdajňu“ so zdravotníckymi pomôckami

Predložíte 2x podpísanú dohodu a lekársky poukaz.

Vami podpísanú dohodu a lekársky poukaz výdajňa prevezme, potvrdí a odošle do zdravotnej poisťovne.

Pripravte sa na to, že budete musieť možnozaplatiť doplatok za zdravotnícku pomôcku (obvykle niekoľko desiatok eur, informujte sa vopred).

Upozornenie: Lekársky poukaz na pomôcku má svoju platnosť – 1 mesiac odo dňa vystavenia. Pozor, aby Vám neprepadol.

#TIP: prečítajte si tento článok ako sa vybavuje preukaz ZŤP a parkovací preukaz, klik sem.


KLIK SEM PRE VIAC INFO

5.krok: Prevzatie pomôcky

Pomôcku si prevezmete osobne vo výdajni alebo Vám bude doručená domov.

V dohode o používaní pomôcky nájdete informáciu, na akú dlhú dobu Vám je pomôcka zapožičaná (napríklad 4 alebo 5 rokov).

Ak už nebudete pomôcku potrebovať (zlepšenie alebo zhoršenie zdravotného stavu, ukončenie poistného vzťahu) budete musieť zapožiačanú zdravotnícku pomôcku vrátiť zdravotnej poisťovni.

Odporúčam prečíítať si jednotlivé ustanovenia podpísanej dohody so zdravotnou poisťovňou. Môže tam byť napríklad ustanovenie o tom, že revízny lekár ZP môže vykonať námatkovú kontrolu, či je zdravotnícku pomôcka využívaná.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.