Budúca mamy bude môcť využiť pomoc od pôrodnej asistentky, u seba v domácom prostredí. Táto pomoc bude poskytovaná v čase tehotenstva teda pred pôrodom aj po ňom. V článku bližšie rozoberám, čo táto pomoc zahŕňa, na koľko návštev má budúca mama nárok a kto to platí.


Parlament schválil na novembrovej schôdzi novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Na základe tejto novely bolo schválené, že predpôrodnú starostlivosť a starostlivosť po pôrode, teda v šestonedelí, budú môcť poskytovať aj pôrodné asistentky v samostatnej praxi, na základe verejného zdravotného poistenia.


Aký je aktuálny stav – pôrodná asistentka

Pôrodná asistentka poskytuje starostlivosť v pôrodnej asistencii v ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti (napríklad nemocnica), ale aj v prirodzenom sociálnom prostredí ženy – u budúcej mamy DOMA. V týchto prípadoch však až na výnimky nie je takáto popôrodná starostlivosť v domácom prostredí hradená z verejného zdravotného poistenia.


Môj webinár pre budúcich rodičov + záznam /od tehotenstva po nástup na rodičovskú dovolenku


Koľko návštev?

Na základe prijatej novely bude mať tehotná žena (mama) nárok na návštevu pôrodnej asistentky v domácom prostredí, a to v rozsahu dvoch návštev počas tehotenstva v čase od 20. týždňa tehotenstva.

Pôrodná asistentka zistí podmienky v sociálnom prostredí ženy, kde príde po pôrode, či je pripravená k pôrodu, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať vo všeobecnosti a pod.

Ďalšia starostlivosť počas tehotenstva prebieha tiež v domácom prostredí budúcej mamičky. Zahŕňa psychofyzická prípravu ženy na pôrod, poradenstvo týkajúce sa tehotenstva, cvičenia, ktoré pripravia budúcu mamičku na pôrod. Učí ju správne dýchať, uvoľňovať a sťahovať svaly. Taktiež ju pripravuje na dojčenie. Za poradňu je aj naďalej zodpovedný gynekológ. (z dôvodovej správy k novele).

Po pôrode

Po pôrode pôrodná asistentka navštívi mamičku do 24 hodín po prepustení mamičky z ústavnej starostlivosti (z pôrodnice) po pôrode do domáceho prostredia.a následne ešte raz počas obdobia šestonedelia. Pôrodná asistentka pomáha pri problémoch s dojčením, sleduje zdravotný stav v období šestonedelia (prvá kontrola obvodným gynekológom resp. pôrodníkom je až 6 týždňov od pôrodu).

Zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí podľa vyššie uvedeného poskytuje pôrodná asistentka, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je poistenkyňa verejne zdravotne poistená podľa osobitného predpisu.


Ak čakáte bábätko, pozrite si ponuku mojich praktickýh ebookov pre rodičov


Kto to platí?

vyššie uvedené návštevy pôrodnej asistentk budú hradené na základe verejného zdravotného poistenia.


Odkedy to bude platiť?

Účinnosť tejto zmeny je od 1.1.2024.

#TIP: Ako je to s materskou, ak sa Vám narodí bábätko predčasne? klik sem, článok


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.