Ak bude mať Vaše dieťa tri roky, máte osobitnú oznamovaciu povinnosť voči úradu práce, na osobitnom tlačive, akú? Viac v tomto článku.

tri rôčky - vyplňte tlačivo

Keď bude mať dieťa tri roky

Ak poberáte prídavok na dieťa (od 1.1.2020 vo výške 24,95 EUR mesačne) ste povinný po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, na ktoré tento prídavok poberáte, ohlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

AKÝM spôsobom a

KDE bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa

do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatku k prídavku.

Znamená to, že ste povinný oznámiť, KTO je poskytovateľom starostlivosti o trojročné dieťa, či ste s ním doma ako rodič alebo dieťa chodí do škôlky, alebo sa o neho stará starý rodič, súkromná opatrovateľka atď.


Častá otázka: Môj syn má 2,5 roka. Nastupuje od septembra do škôlky, tri roky má až v decembri. Mám už teraz v septembri nahlásiť ÚPSVAR, kto sa o dieťa stará?

Odpoveď: Ohlasovacia povinnosť sa vzťahuje na to, že dieťa dovŕši TRI ROKY. Preto neoznamujete nič v septembri, ale prvýkrát až v decembri, keď bude mať dieťa TRI ROKY. Rovno oznámite, že poskytovateľom starostlivossti o syna je škôlka (adresa, názov, vyplňate tlačivo oznámenia)


Ako urobiť toto oznámenie voči úradu práce?

Toto oznámenie sa robí na osobitnom tlačive, ktoré nájdete na stránke úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, na tomto linku.

Oznamuje ten, kto poberá prídavok na dieťa. Teda, ten rodič.

Vyplnené tlačivo môžete poslať poštou, odovzdať osobne alebo zaslať elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom.


Komu sa zasiela oznámenie?

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta Vášho trvalého pobytu. Kontakty na jednotlivé úrady práce nájdete na web stránke http://www.upsvr.gov.sk.


Dokedy je potrebné toto oznámenie urobiť?

Oznamovaciu povinnosť máte do 8 dní odkedy dieťa dovŕši tri roky.

Pozrite si, čo nájdete v ebookoch, KLIK SEM
Pozrite si, čo nájdete v ebookoch, klik sem

Aké sú následky, ak si túto povinnosť nesplníte?

Ak zabudnete tlačivo vyplniť a poslať (osobne odovzdať na úrade), neznamená to, že Vám ihneď stopnú prídavok na dieťa. Skôr je možné, že Vám túto povinnosť úrad pripomenie telefonicky, písomne, prípadne Vás niekto z úradu navštívi. Taktiež mám skúsenosť, že niekedy úrad sám pošle tlačivo poštou domov aj s pokynmi. Tento mechanizmus oznamovania bol zavedený kvôli sledovaniu toho, či sa niekto reálne stará o deti, ktoré dovŕšili tri roky.


Oznámte aj akúkoľvek zmenu

Akúkoľvek zmenu údajov, ktoré ste uviedli v tlačive (keď malo Vaše dieťa tri roky),  je potrebné oznámiť úradu do 8 dní!

Napríklad ak zmeníte škôlku, svoj trvalý pobyt atď. Takouto zmenou nie je to, keď je dieťa na prázdninách u starých rodičov apod.

Príklad: Janka má trojročnú dcéru, s ktorou bola doma, keď mala tri roky v apríli. Preto oznámila v apríli ÚPSVAR na tlačive, že sa o dieťa stará doma. K septembru dcérka nastupuje do škôlky, Janka oznámi na tlačive ÚPSVAR zmenu poskytovateľa starotlivosti, teda, že poskytovateľom starostlivosti je od 2.9. škôlka.

Zmenu oznamujete na tom istom tlačive, na ktorom si prvýkrát plníte oznamovaciu povinnosť. Takže na tomto tlačive (KLIK).


Kto túto ohlasovaciu povinnosť nemá?

Ak poberáte materské alebo rodičovský príspevok, ohlasovacia povinnosť, ktorá je popísaná vyššie sa na Vás nevzťahuje! 

Napríklad ak poberáte materské na mladšie dieťa, nemáte túto povinnosť.

Častá otázka: Môj syn má 2,5 roka. Nastupuje od septembra do škôlky, tri roky má až v decembri. Som však na materskej s mladšou dcérou, mám niečo v decembri oznamovať?

Odpoveď: Ak poberáte materské alebo rodičovský príspevok (napríklad na mladšie dieťa), ohlasovacia povinnosť, ktorá je popísaná vyššie sa na Vás nevzťahuje!


Pozrite si aj môj praktický ebook Končí mi rodičovská dovolenka

Pre viac info KLIK SEM.

#TIP: Plánujete ísť na úrad práce po rodičovskej dovolenke? Prečítajte si viac v tomto článku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

2 komentáre on Ak má Vaše dieťa tri roky, splňte si voči úradom túto oznamovaciu povinnosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *