Krátke info. Ak Vaše dieťa nastupuje od septembra do škôlky (poprvýkrát) alebo mení škôlku, takže nastupuje do novej školky, je potrebné voči úradu urobiť jedno oznámenie.


Ak malo Vaše dieťa tri roky robili ste toto oznámenie

Po tom ako malo Vaše dieťa tri roky, vypĺňali ste jedno tlačivo a robili ste tak oznámenie voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, kto sa o dieťa stará. Možno si spomeniete:-) Je to povinnosť, ktorá je prepojená s vyplácaním prídavku na dieťa. Aby úrad vedel, že dieťa je v starostlivosti rodiča, škôlky, starého rodiča.

#TIP: Článok si môžete prečítať tu: Ak malo Vaše dieťa tri roky, splňte si voči úradom túto oznamovaciu povinnosť


Máte povinnosť oznámiť aj zmenu – aj zmenu škôlky alebo nástup do škôlky

Vyššie uvedená povinnosť je spojená s ďalšou – ak sa zmení poskytovateľ starostlivosti o dieťa, ktorého ste uviedli v pôvodnom oznámení, ste povinný túto zmenu oznámiť. Takže, ak:

  • ste sa doteraz o dieťa starali doma ako rodič a dieťa Vám od septembra nastupuje do škôlky
  • dieťa chodilo do súkromnej škôlky a teraz nastupuje do štátnej
  • dieťa mení škôlku (súkromnú/štátnu) od septembra.

Moje praktické ebooky pre rodičov. Komplexne spracované časté situácie, napríklad:


Kde oznámiť zmenu – dokedy oznámiť zmenu?

  • zmenu oznámte písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na tomto linku.
  • zmenu oznámte do 8 dní od zmeny škôlky alebo nástupu do škôlky (jednoducho od zmeny)
  • zmenu oznamujete na príslušý úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU (FANPAGE) A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.