Zamestnávateľ Vám oznámil, že sa počas Vašej rodičovskej dovolenky zrušilo Vaše pracovné miesto. Aké sú Vaše možnosti? Čo všetko si preverte, či zamestnávateľ splnil? Aké zákonné ustanovenia sa na Vás vzťahujú? Môže Vám dať zamestnávateľ výpoveď počas rodičovskej dovolenky? V akých prípadoch?

Do článku Vám pridávam aj konkrétne paragrafové znenie, aby ste vedeli, o čo sa oprieť pri komunikácii so zamestnávateľom.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


Ak chce zamestnávateľ zrušiť Vaše pracovné miesto


Práva zamestnanca po skončení rodičovskej dovolenky

1.krok

2.krok

Čo to znamená, že neexistuje objektívna nemožnosť Vás zaradiť na pôvodnú prácu?

3.krok

4.krok


Výpoveď počas rodičovskej dovolenky

#TIP: Prečítajte si aj článok – Na aký plat máte nárok po skončení materskej/rodičovskej dovolenky?

Ponuková povinnosť zamestnávateľa


Ako vidíte, niekedy nie je tak jednoduché zodpovedať otázku, či je zamestnávateľ povinný Vám držať miesto. Je potrebné poznať obsah Vašej pracovnej zmluvy – jednotlivé kroky zamestnávateľa, či dodržal tie, ktoré podľa Zákonníka práce mal.

#TIP: Prečítajte si aj článok o odstupnom