Parlament schválil dnes návrh novely zákona o sociálnom poistení. Zmeny sa týkajú aj pandemického ošetrovného. Pre mnohých sú tam pozitívne zmeny, najmä možnosť prerátania ošetrovného a možnosť dostávať vyššiu OČRku.

V praxi sa stávalo, že pri ošetrovnom sa nezohľadňovala zmena rozhodujúceho obdobia, z ktorej sa ošetrovné vypočítalo. Prípadne niekomu nevznikol nárok na pandemické ošetrovné z dôvodu nesplnenia podmienok pri prvej žiadosti o ošetrovné (napríklad nedoplatok na poistnom SzČO)


Prepočítanie ošetrovného

Sociálna poisťovňa rozhodne ZNOVU o nároku poistenca na ošetrovné k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo celodennej starostlivosti. Avšak iba ak tento deň spadá odo dňa účinnosti novely (od 10.4.2021) do 30.6.2021. Je potrebné, aby si o toto prepočítanie poistenec požiadal. Pre niekoho to totiž môže byť výhodné, pre niekoho nie.

Prvýkrát budú mať možnosť poistenci požiadať o preposúdenie nároku na ošetrovné k 1.dňu osobnej a celodennej starostlivosti po nadobudnutí účinnosť tejto novely, teda po 10.4.2021.

Sociálna poisťovňa rozhodne ZNOVU o nároku poistenca na ošetrovné k prvému dňu osobného a celodenného ošetrovania alebo celodennej starostlivosti nasledujúcemu po 31.12. kalendárneho roka a po 30.6. kalendárneho roka. Avšak iba ak tento deň spadá odo dňa účinnosti novely do 30.6.2021. Je potrebné, aby si o toto prepočítanie poistenec požiadal. Pre niekoho to totiž môže byť výhodné, pre niekoho nie.

Takže, poistenci budú mať možnosť požiadať o opätovné posúdenie nároku na pandemické ošetrovné dvakrát ročne (k prvému dňu osobnej a celodennej starostlivosti nasledujúcom po 31.decembri a 30.júni). Maximálne dvakrát ročne.

Máte otázky ohľadom ošetrovného – siahnite po mojom E-sprievodcovi o OČRke pre rodičov

#TIP: Pozrite si ponuku článkov o OČRKE v prémiovom obsahu


Zvýšenie ošetrovného

V apríli 2021 je výška ošetrovného 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavaceho základu.

#TIP: Som nezamestnaný/á a chcem si požiadať o ošetrovné (možnosti)

Moje praktické ebooky pre rodičov na rôzne životné situácie


Odkedy to platí?

Zákon a teda aj všetky vyššie uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov – takže 10.4.2021.


Ak Vám vznikol nárok na ošetrovné skôr

Ak Vám vznikol nárok na ošetrovné pred účinnosťou tejto novely zákona o sociálnom poistení, vzniká Vám nárok na ošetrovné za obdobie osobnej a celodennej starostlivosti a ošetrovania podľa vyššie uvedeného aj po 31.marci 2021.


Ak máte záujem, je potrebné si požiadať o znovuposúdenie nároku na ošetrovné

Tlačivo nájdete na tomto linku, klik sem.

Takže, ak ste napríklad:

📌1. pri prvom posúdení nároku na ošetrovné, ošetrovné nedostali, lebo ste mali dlhy na poistnom

📌2. pri znovuposúdení nároku na ošetrovné (TERAZ) by sa Vám určovalo už z iného rozhodujúceho obdobia, kedy je to pre Vás výhodnejšie (napríklad vyššia mzda v roku 2020 než 2019)

📌3. už ste u aktuálneho zamestnávateľa odviedli poistné za viac ako 90 kal. dní, predtým ste mali OČRku z minima a teraz by sa Vám už určovala z Vášho reálneho platu u zamestnávateľa….

NIE JE TO povinnosť požiadať o opätovné posúdenie nároku.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV