Má starý rodič taktiež nárok na voľno v práci, ak berie vnuka/vnučku k lekárovi alebo jednoducho na vyšetrenie? Koľko dní a má v tom čase nárok na mzdu?

Je úžasné,keď babka/dedko pomôžu…

Rodičia, poznáte tú situáciu. Dieťa je choré, treba s ním ísť k lekárovi. Vám sa až tak nedá ísť.

Babka/dedko sa sami ponúknu, že dieťa zoberú na vyšetrenie alebo ich poprosíte. Ešte stále však chodia do práce.

A preto sa naskytne otázka: Môže starý rodič (zamestnanec) využiť nárok na pracovné voľno – sprevádzanie rodinného príslušníka? Dá sa to?

Má starý rodič nárok na pracovné voľno, aby šiel s vnukom/vnučkou na vyšetrenie?

Samozrejme sa celé vysvetlenie situácie týka starého rodiča, ktorý je zamestnanec. A odpoveď znie áno.

Zákonník práce vyslovene uvádza, že zamestnanec má nárok na  pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie.

A rodinným príslušníkom je podľa Zákonníka práce aj vnuk alebo vnučka.

Koľko dní pracovného voľna môže starý rodič využiť a dostane aj mzdu?

Starý rodič, ktorý je zamestnanec, má nárok na pracovné voľno  na nevyhnutne potrebný čas,  najviac na sedem dní v kalendárnom roku. Toto pracovné voľno sa poskytuje s náhradou mzdy. Pozor, ak sa starý rodič zamestnal u zamestnávateľa v priebehu roka, tak mu môže nárok na pracovné voľno (tých 7 dní) krátiť. Zákon potom presne určuje ako.

Pozor, je rozdiel medzi OČRkou a pracovným voľnom kvôli sprevádzanou vnuka/vnučky!

Má to však určité podmienky

1. sprevádzanie bolo nevyhnutné

2. uvedené úkony (sprevádzanie na vyšetrenie) nebolo možné vykonať mimo pracovného času

3. zamestnanec /starý rodič/ by mal vopred požiadať zamestnávateľa o pracovné voľno. Predovšetkým ak vopred vie, že bude sprevádzať vnuka k lekárovi. Ak o tom vopred nevie /jednoducho sa zrazu niečo vyskytne/, tak by mal podľa Zákonníka práce  zamestnávateľa informovať hneď ako je to možné, plus oznámiť i to, ako dlho bude v práci chýbať.

4. prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať. Príslušné zariadenie je povinné potvrdiť mu doklad o existencii prekážky v práci a o jej trvaní.

#TIP: Nezabudnite si pozrieť i to, či môže byť starý rodič na OČRke. s vnukom.