Od 1.8.2023 budú rodičovské príspevky vyššie. Akú sumu dostanú rodičia?Aktualizované 23.5.2023: Parlament dnes schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa mení aj zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku, a to konkrétne jeho sumy.


Podľa poslednej schválenej novely – sumy rodičovského príspevku od 1.8.2023

Ak rodič poberal materské na dané dieťa (alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte) – bude mať od 1.8.2023 rodičovský príspevok vo výške 473,30 eur.


Ak rodič nepoberal materské na dané dieťa (alebo obdobnú dávku ako materské v členskom štáte) – bude mať od 1.8.2023 rodičovský príspevok vo výške 345,20 eur.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Rodičovský príspevok aktuálne a od 1.8.2024

Ak rodič nepoberal materské na dané dieťa, má momentálne rodičovský príspevok vo výške 301 eur. Od 1.8.2024 sa táto suma zvyšuje na 345,20 eur.

Ak rodič poberal materské na dané dieťa (alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte), má momentálne rodičovský príspevok vo výške 412,60 eur. Od 1.8.2024 sa táto suma zvyšuje na 473,30 eur.

Ak rodič poberá rodičovský príspevok na dvojičky a poberal materské, tak sa mu zvýši RP zo sumy 515,80 eur na 591,60 eur.

Ak rodič poberá rodičovský príspevok na dvojičky a nepoberal materské, tak sa mu zvýši RP zo sumy 376,30 eur na 431,60 eur.

Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov

A od 1.1.2024?

Podľa schválenej novely zákona o sociálnom poistení, kde bola i úprava súm rodičovských príspevkov od 1.8.2023, sa zákonný valorizačný mechanizmus v roku 2024 neuplatní, to znamená, že od 1.1.2024 sa nezvýšia znova sumy rodičovského príspevku ako to malo byť kvôli zvýšeniu sumy životného minima.

#TIP: Prečítajte si môj článok: Musím prehodiť rodičovský príspevok, ktorý poberám na staršie dieťa na to mladšie? Kedy áno a kedy nie. klik sem.

#TIP: Nemám nárok na materské, čo mám robiť – prečítajte si článok, klik semSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV