Sociálna poisťovňa zverejnila informáciu o prerušení poistenia na rodičovskej dovolenke, ktorá vyvolala zo strany najmä matiek, mnoho otázok a prekvapenie. Bližšie informácie v článku.


Informácia o prerušení poistenia počas rodičovskej dovolenky

„Od 1. januára 2024 sa zamestnancovi (bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu) prerušuje povinné sociálne poistenie v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce, ak mu neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.„(z webstránky Sociálnej poisťovne)

„Od nového roka teda platí, že zamestnancovi a SZČO sa z uvedeného dôvodu preruší povinné sociálne poistenie len v období, v ktorom nebudú mať vylúčenú povinnosť platiť poistné v období tehotenstva a materstva.„(z webstránky Sociálnej poisťovne)

Vyššie uvedené informácia o prerušení poistenia na rodičovskej dovolenke vyvolala zo strany najmä matiek, mnoho otázok a prekvapenie.

#TIP PRE VÁS: Prečítajte si aj článok – Vaše otázky a moje odpovede k zvýšeniu rodičovského príspevku, klik sem

Prerušenie poistenia počas rodičovskej dovolenky – vysvetlenie

Dovoľte mi vyššie uvedenej informácii stručné polopatistické vysvetlenie.

Až tak extra sa pre ženy na rodičovskej dovolenke nič nemení. Už XY rokov platí, že keď je žena – zamestnankyňa na rodičovskej dovolenke, má počas toho prerušené povinné poistenie zamestnanca. Keď ste zamestnaná, pracujete, tak máte aktívne povinné poistenie zamestnanca. Keď zostanete s dieťaťom doma, ste na rodičovskej dovolenke, tak sa Vám toto aktívne poistenie zamestnanca prerušuje. Nahlasuje to Váš zamestnávateľ do Socpoist.

Ale pre matky zamestnankyne, ktoré majú takto prerušené povinné poistenie zamestnanca, lebo sú na rodičovskej dovolenke, to neznamená, že si musia začať platiť poistenie samé alebo že o niečo prichádzajú.

Pretože (pokračovanie článku nižšie)

Praktickí e-sprievodcovia pre rodičov z mojej autorskej dielne – prístup a aktualizácie máte 12 mesiacov


Z hľadiska odvodov na dôchodok

Osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa do šesť rokov jeho veku, je poistencom štátu, to znamená, že dôchodkové poistenie za vás platí štát. Podmienkou, aby za Vás takto štát odvádzal (v r. 2024 zo sumy 782,40 eur) je, že

  • riadne sa staráte o dieťa do šesť rokov jeho veku (riadnu starostlivosť o dieťa zabezpečujete osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou (jasličky, škôlka) A
  • máte Vy aj dieťa trvalý pobyt na Slovensku A
  • nemáte aktívne dôchodkové poistenie ako zamestnanec ani dohodár (ak ste na zamestnanec na RD, nemáte ho aktívne, takže je to v poriadku) A
  • nemáte priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, prípadne vek na starobný dôchodok

Takže, ak ste v situácii, že ste mama na rodičovskej dovolenke, nechodíte do zamestnania, máte prerušené síce aktívne dôchodkové poistenie zamestnanca, ale odvádza Vám na dôchodok štát zo sumy 782,40 eur.

AK ste poberateľkou rodičovského príspevku na dieťa, tak Sociálna poisťovňa Vás automaticky zaevidovala na dôchodkové poistenie ako osobu, za ktorú platí dôchodkové poistenie štát (poistenec štátu).

#TIP: Prihlasovanie na dôchodkové poistenie – mamy, v r. 2024, klik sem na článok.


A čo ďalšie materské, ak mám prerušené poistenie počas RD?

Obdobie prerušeného nemocenského poistenia zamestnanca, sa taktiež započítava na ďalšiu materskú. Takže nevadí, že počas RD máte prerušené poistenie zamestnanca.

Podrobné vysvetlenie ohľadom ďalšej materskej, odporúčam preštudovať si môjho esprievodcu.


A čo dávka v nezamestnanosti, ak mám prerušené poistenie počas RD?

Obdobie prerušeného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, sa započítava na dávku v nezamestnanosti. V tom rozsahu, v ktorom Vám spadne do posudzovaného obdobia. na vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné mať 730 dní poistenie v nezamestnanosti v období 4 rokov pred evidenciou na úrade práce. Zjednodušene povedané nevadí, že počas RD máte prerušené poistenie zamestnanca, ak napríklad po skončení rodičovskej dovolenky chcete ísť na úrad práce.

Podrobné vysvetlenie ohľadom dávky v nezamestnanosti – moje tipy, odporúčam preštudovať si môjho esprievodcu.SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV