Ako je to s odvodmi živnostníka do Sociálnej poisťovne, ak je na OČRke s dieťaťom? Ako je to so zdravotným poistením a povinnými odvodmi do Sociálnej poisťovne?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:


#TIP: Počas mimoriadnej situácie – pandémie, sa neprerušuje povinné nemocenské poistenie od 11.dňa OČRky. Takže celý čas počas trvania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa platí vylúčenie povinnosti platiť odvody do SP. S/časne ste však celý čas nemocensky poistená.


Musím oznámiť do Sociálnej poisťovne vylúčenie povinnosti platiť poistné?