Viete, čo znamená termín „tezaurizácia výživného“? V určitých situáciách to môže byť výhodné a zaistiť tak výživné pre dieťa v neistých situáciách.

Tezaurizácia výživného

  • má povinný rodič nepravidelný príjem (napríklad z podnikania, vykonáva iba sezónne práce),
  • z akéhokoľvek iného dôvodu je ohrozená pravidelnosť príjmu, t.j. aj platenia výživného, rodič ide na dlhé obdobie mimo územia Slovenskej republiky, rodič je gambler alebo drogovo závislý a hrozí, že rozpredá svoj majetok.

Ako postupovať ?

  • buď na návrh rodiča,
  • alebo aj bez návrhu.
  • aké obdobie má toto výživné pokryť
  • spôsob, akým sa z tohto účtu zabezpečí v prospech maloletého dieťaťa pravidelné mesačné poukazovanie určených súm na výživné.

Odporúčam mať už pri pri súdnom konaní zriadený osobitný účet pre tezaurizáciu výživného, nakoľko jeho číslo bude uvedené v rozsudku o výživnom, t.j. sudca sa naň bude pýtať skôr, ako vydá rozsudok.