Od 1.4.2021 môže ošetrovné na vnuka/vnučku poberať aj starý rodič. Koľko dní ošetrovného môže čerpať? a za akých podmienok?

Ošetrovné môže poberať aj starý rodič

Od 1.4.2021 je možné poberať ošetrovné na viac blízkych osôb. Napríklad už aj na príbuzných v priamom rade (ošetrovné tak bude možné poberať aj na starých rodičov a vnukov), taktiež aj na súrodencov.

Do 31.3.2021 bolo možné poberať ošetrovné iba na manžela/manželku, deti, rodičov, svokrovcov).


Musí byť starý rodič zamestnaný?

Ošetrovné je dávka nemocenského poistenia, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa. Podmienkou pre priznanie ošetrovného je predovšetkým to, že osoba, ktorá si o ošetrovné žiada je NEMOCENSKY poistená alebo v ochrannej lehote.

Pozn.: Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, (ak neuplynula skôr), dňom, v ktorom vzniklo nemocenské poistenie alebo vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

Nemocensky poistená je osoba, keď je zamestnaná, povinne poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená osoba. V prípade dobrovoľne nemocensky poistenej osoby sa sleduje ešte podmienka 270 dní nemocenského poistenia v období 2 rokov pred vznikom potreby ošetrovať.

Ak ošetrujúci lekár skonštatuje, že je potrebná osobná a celodenná starostlivosť o člena rodiny, je potrebné, aby si žiadateľ, ktorý ošetruje samozrejme požiadal o ošetrovné prostredníctvom osobitného tlačiva. Následne Socpoist rozhodne o priznaní/nepriznaní dávky ošetrovné.


Môže byť starý rodič na dôchodku a poberať ošetrovné?

Poberanie ošetrovného a dôchodku (či už starobného, predčasného, invalidného) sa s poberaním ošetrovného nevylučuje. Takže áno. Dôležité je splniť najmä podmienku nemocenského poistenia (starý rodič).


Aká je maximálna doba ošetrovného?

Od 1.4.2021 je možné čerpať ošetrovné zo Sociálnej poisťovne maximálne 14 za sebou idúcich kalendárnych dní. Samozrejme podľa dĺžky potreby ošetrovania, ktorú stanovuje lekár.

Aj starý rodič môže čerpať ošetrovné na vnuka/vnučku maximálne 14 dní.

#TIP: Pozrite si ponuku článkov o OČRKE v prémiovom obsahu


#TIP: Som nezamestnaný/á a chcem si požiadať o ošetrovné (možnosti)

Moji praktickí esprievodcovia pre rodičov na rôzne životné situácie


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV

1 Comment on Starý rodič a ošetrovné

Comments are closed.