Na krízovú situáciu (pandémiu) sú naviazané rôzne dávky a osobitné právne úpravy. Veľa rodičov poberá tzv. pandemické ošetrovné (OČRku). V septembri deti nastúpili do škôl a škôlok. V článku som zhrnula ako to je s OČRKou v septembri.

aktulizované 18.9.2020


Škôlkari a ošetrovné (OČRKa)

V prípade škôlkarov majú aktuálne k 19.9.2020 nárok na pandemické ošetrovné

A. Rodičia, ktorých dieťa nechodí do triedy v škôlke, ktorá bola uzatvorená na základe rozhodnutia príslušného orgánu a


B. Rodičia, ktorých dieťa nenavštevuje materskú školu pre obavu z koronavírusu.

POZOR ZMENA: V parlamente bol 17.9.2020 schválený návrh novely zákona o sociálnom poistení. Keď nadobudne účinnosť (ide ešte na podpis prezidentke a na vyhlásenie do Zbierky zákonov) nárok na pandemické ošetrovné NEBUDE v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa
nedal dieťa do škôlky alebo školy z dôvodu obavy o jeho zdravie!!!

#TIP: Prečítajte si aj článok o pandemickom rodičovskom príspevku v septembri, klik sem.

#TIP: Započítava sa obdobie na OČRKE na budúcu materskú/podporu?


Deti, ktoré do škôlky nechodili a nebudú chodiť

Pri deťoch, ktoré ešte nechodili do škôlky- nárok na pandemické ošetrovné budú mať oprávnené osoby aj naďalej. Tak ako to platilo doteraz.Moje praktické ebooky pre rodičov – ušetrite si ČAS a PENIAZE, napríklad tieto:


Ošetrovné (OČRka) v prípade školákov

V prípade školopovinnych detí – rodič nemôže od septembra svojvoľne nechať dieťa doma, ak sa obáva pandémie, nakoľko by tým porušil školský zákon. Školská dochádzka je u nás povinná.

Nárok na pandemické ošetrovné preto budú mať iba tie oprávnené osoby, ktoré

  • sa budú starať o deti do 11 rokov (do 18 rokov pri deťoch s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktorých trieda bola uzatvorená riaditeľom školy v súlade s pripravovaným rozhodnutím ministra školstva
  • budú ošetrovať choré dieťa do 16 rokov veku, t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a ošetrujúci lekár mu preto potvrdil potrebu ošetrovania, aj od 1.9.2020 bude mať nárok na pandemické OČR.

zdroj: webstránka Sociálnej poisťovneSLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV