Čo pod pojmom osamelá mamička rozumejú právne predpisy, aké má výhody takáto mamička z hľadiska dĺžky poberania materského, z hľadiska zamestnania, ale i to, že niekedy musí zabojovať o výživné alebo o určenie otcovstva k svojmu dieťatku.

slobodná matka

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu:


  • identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo);
  • dôvod osamelosti (pripojte i doklad – fotokópiu, napr. úmrtný list, rozsudok o rozvode atď.)
  • prehlásenie o tom, že ste si vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutečnosti nezakladali na pravde. (zdroj: socpoist)