Ako sa blížia termíny zápisov do škôlky, rodičia sa pýtajú. Podľa čoho sa berú deti do škôlok?Pomôže to, že má už staršieho súrodenca v škôlke? Musia dvojičky prijať do škôlky spolu alebo nie?

Kritériá pre prijatie dieťaťa do škôlky

Kritériá, na základe čoho sa prijímajú deti škôlky sú

a. podľa školského zákona a vyhlášky o materskej škole

b. kritériá určené riaditeľom škôlky

Kritériá podľa bodu b. riaditeľ zverejní na viditeľnom mieste (obvykle na dverách škôlky, vo vstupných priestoroch škôlky atď.)Tieto kritériá by mali byť zakompované aj v školskom poriadku škôlky.

Pomôže pri prijatí starší súrodenec v škôlke?

Častým kritériom, ktoré určí riaditeľ (podľa bodu b.) je, že dieťa, ktoré si podáva prihlášku do škôlky, má v škôlke už staršieho súrodenca. Takže nájdete v škôlke oznam, že prednostne sa prijímajú deti,ktoré majú v škôlke už staršieho súrodenca. Nie je to teda kritérium, ktoré určuje priamo zákon, ale dodatočné kritérium, ktoré určí riaditeľ.

To však neznamená, že to, že má dieťa staršieho súrodenca v škôlke, znamená automaticky stopercentné prijatie.

Je len a len na riaditeľovi škôlky, ktoré dieťa prijme do škôlky. Nikto iný o tom nerozhoduje. Riaditeľ samozrejme musí rešpektovať zákonné prednostné kritériá, napríklad prednostné prijatie detí, ktoré majú päť rokov- teda budú povinní predškoláci.

 


Musia dvojičky do škôlky prijať naraz?

Nedávno som dostala otázku, či dvojičky alebo trojičky musia prijať do škôlky naraz. Či existuje zákon, zákonná povinnosť prijať naraz súrodencov, ktorí sa hlásia spolu.

Bohužiaľ nie. Ak máte dvojičky/trojičky alebo napríklad dve deti narodené kratšie po sebe, ktorým budete podávať žiadosť o prijatie do škôlky, počítajte s tým, že nemusia byť prijaté spolu. Jedno dieťa môže byť prijaté, druhé nie.

Je samozrejme logické a ľudské, že ak riaditeľ prijme jedno z dvojčiat alebo jedného zo súrodencov, prijme aj druhého. Lebo situáciu rodiča, ktorý sa napríklad potrebuje vrátiť už do práce alebo zarábať, nerieši prijatie jedného z detí.Takže by to nepôsobilo dobre ani na psychiku detí, ak by jeden zo súrodencov /dvojčiat/ chodil do škôlky a druhý nie.

Avšak opakujem, ide o logické a ľudské rozhodnutie. Avšak v právnych predpisoch nenájdete osobitnú klauzulu, ktorá by prikazovala riaditeľovi materskej školy prijímať oboch súrodencov, ktorí sa hlásia do škôlky naraz.

#TIP: Prečítajte si ako sa vybavuje príspevok na súkromnú školku a či by ste mali na neho nárok


Odvoanie proti neprijatiu do škôlky?

Prečítajte si VIAC, klik SEM.


Sledujte Právne pre rodiča i na facebooku a instagrame @pravne_pre_rodica.