Niektorým rodičom to výjde, iným nie. Prijatie ich dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole. Napriek tomu, že mnohé samosprávy sa snažia rozšíriť svoje kapacity, aby mohlo byť prijatých, čo najviac detí, ktoré si podajú prihlášku do škôlky, nie vdy je to možné. Ak Vám je domov doručené rozhodnutie o neprijatí do škôlky, chcete si podať odvolanie. Ďalšie info v tomto článku.

Pozor, boli zmeny

Na tomto mieste chcem upozorniť rodičov, že v prípade materských škôl a úpravy procesu odvolania voči neprijatiu do škôlky, tu boli v poslednom období zmeny. Na internete preto môžete nájsť niektoré neaktuálne články, informácie o tom ako sa dá alebo nedá odvolať voči neprijatiu dieťaťa do škôlky.


Ako to bolo predtým?

Ešte pár rokov dozadu NEBOLO možné sa odvolať proti neprijatiu dieťaťa do škôlky. Oficiálne. Preto napríklad aj rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do škôlky na predprimárne vzdelávanie neobsahovalo v záverečnej časti poučenie o odvolaní. Pretože sa odvolať nedalo.

Rodičia preto podávali iba žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia riaditeľa/riaditeľky materskej školy. Išlo v podstate o neformálnu žiadosť, ktorá nemala žiadne oficiálne administratívne náležitosti a tento „proces“ odvolania sa nespravoval žiadnymi lehotami.

Neskôr sa situcia zmenila.


Je možné sa odvolať proti neprijatiu do škôlky?

Proti neprijatiu dieťaťa do škôlky na predprimárne vzdelávanie je aktuálne možné podať odvolanie. A to preto, pretože proces prijatia dieťaťa do škôlky ako i odvolania sa spravuje Správnym poriadkom (zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok v platnom znení).


Vzor odvolania proti neprijatiu do škôlky – časté otázky rodičov – na čo sa pripraviť ak budete mať škôlkara – nájdete v mojom praktickom e-sprievodcovi


#TIP: Článok: Je možné poberať súčasne rodičovský príspevok a príspevok na súkromnú škôlku?


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA. A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.

1 Comment on Odvolanie proti neprijatiu do škôlky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *