Možno to v škôlke neprebieha dobre. Či už v rámci adaptačného pobytu dieťaťa alebo aj neskôr. Aký je ďalší postup? Môže riaditeľka Vaše dieťa zo škôlky vylúčiť? Za akých podmienok?

škôlkar

Prístup k celému článku majú predplatitelia Právne pre rodiča PRÉMIUM .


Dôvody, pre ktoré môže riaditeľka rozhodnúť o vylúčení dieťaťa zo škôlky

Pozrite si Školský poriadok, ktorý by škôlka mala mať vypracovaný a zverejnený.


Je možné podať odvolanie alebo nie?