Môže Vás skontrolovať Sociálna poisťovňa počas OČRky s dieťaťom doma u Vás? Môže Vás skontrolovať zamestnávateľ? Musíte byť stále s dieťaťom? Dozviete sa v tomto článku.

Pre plný prístup k článku si neváhajte objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.).


Kontrola zo Sociálnej poisťovne

  • kontrolu posudzovania spôsobilosti na prácu
  • kontrolu dodržiavania liečebného režimu

Musíte byť stále s dieťaťom?


Môže Vás prísť skontrolovať zamestnávateľ doma, či ste s dieťaťom počas OČRky?

Moji praktickí esprievodcovia pre rôzne životné situácie rodičov (10 v ponuke)