Ak ste konateľ alebo spoločník v s.r.o.čke alebo oboje


Ako postupovať?