Situácia: Pomaly Vám bude končiť materské. Vy sa pýtate, kde je potrebné to oznámiť, či je potrebné navštíviť Sociálnu poisťovňu.

Je potrebné niekde nahlasovať ukončenie poberania materského? Máte nejaké oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zamestnávateľovi? Stručná informácia pre mamy.


Keď sa bude pomaly blížiť ukončenie poberania materského, je potrebné sa odhlásiť z poberania v Sociálnej poisťovni?


Je potrebné niečo ohlásiť zamestnávateľovi?