Od 1.6.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia poslednej novely zákona o sociálnom poistení. Mení sa predovšetkým ochranná lehota pre tehotné ženy. V ich prospech. Prehľad zmien nájdete v článku.


#TIP: Pozrite si aj ďalšie články v kategórii Tehotná (prémium)


Zmena ochrannej lehoty pre tehotné ženy

Do 31.5.2022 je právny stav – úprava ochrannej lehoty tehotnej ženy nasledovná:

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je osem mesiacov.

Od 1.6.2022 je ochranná lehota tehotnej ženy upravená nasledovne:

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, je osem mesiacov.

Ochranná lehota poistenkyne, ktorej prvý deň 42. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia, je osem mesiacov, ak jej nevzniklo nové nemocenské poistenie; ochranná lehota začína plynúť od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.“


#TIP: Z čoho sa vypočíta PNka pred materskou?


#TIP: Predĺžená rodičovská dovolenka a nárok na tehotenské, klik sem.

Môj kurz pre budúcich rodičov – 6 mesačný prístup, videá od tehotenstva po nástup na rodičovskú dovolenku


#TIP: Prečítajte si môj článok – Materská pri predčasniatkach, klik sem.


Nenašli ste v tomto článku odpovede na svoje otázky ohľadom materského? Môj ebook Materské 2022 -podrobnejšie s príkladmi a rôznymi situáciami

I v prípade, že si objednáte ebook Materská 2022 teraz, máte do konca roka 2022 zabezpečenú jeho aktualizáciu. Preto si aj v júni (po tom ako nadobudnú účinnosť zmeny popísané v tomto článku) viete cez link, ktorým Vám ebook prišiel do mailovej schránky, stiahnuť aktualizovanú verziu.


Mení sa nástup na materskú v ochrannej lehote

Podľa právneho stavu do 31.5.2022:

Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr, ak jej trvala ochranná lehota ku dňu začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo pred skutočným dňom pôrodu.

To znamená, že ak napríklad tehotnej žene skončil pracovný pomer počas tehotenstva a ona si neskôr v ochrannej lehote žiadala o materské, musela si žiadať o materské presne 6 týždňov pred termínom pôrodu (alebo jej nárok na materské vznikol skutočným dňom pôrodu). Nemohla si žiadať o materské 8 týždňov pred termínom pôrodu.

Právna úprava od 1.6.2022:

Vyššie uvedené ustanovenie sa zo zákona o sociálnom poistení vypúšťa. Preto aj poistenkyňa, ktorá si žiada o materské v ochrannej lehote si môže uplatniť nárok na materské v termíne 8 týždňov pred termínom pôrodu.

#TIP: Pozri si články v prémiovej časti pre TEHOTNÉ, klik sem


#TIP: Skončil mi pracovný pomer počas RD (ochranná lehota a materská)
SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV