Neplatí Vám súdom priznané výživné? Nenechávajte to tak a dožadujte sa toho, na čo máte právo.

Veľa rodičov /nebudem uvádzať iba mamičky, pretože dnes nájdete prípady, kedy sa o dieťa stará otec a matka platí výživné/ má súdom priznané výživné na dieťa, avšak druhý rodič jednoducho neplatí. Neplatí vôbec alebo len časť výživného, prípadne vždy mešká.

Ak Vás to hnevá, nemusíte to trpieť a predovšetkým nie Vaše dieťa, ktoré má na toto výživné právo. Máte niekoľko možností.

1. exekúcia

Podmienkou, aby ste mohli „podať neplatené výživné na exekúciu“ je to, že máte vykonateľné súdne rozhodnutie. Takže, ak ste ešte neabsolvovali súdne konanie ohľadom výživného, nemôžete podať návrh na exekúciu pre neplatenie výživného.

2. podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy

3. náhradné výživné od štátu

O náhradnom výživnom a podmienkach, ktoré musíte splniť, aby ste mali nárok na náhradné výživné si prečítajte celý článok na tomto linku.

pre viac info KLIK SEM.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA AJ NA FACEBOOKU A INSTAGRAME @PRAVNE_PRE_RODICA A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV