Ak ste rodič, ktorý dúfa, že mu dieťa nezoberú do škôlky alebo to predpokladá a predpokladáte, že budete mať rodičovský príspevok pri neprijatí – V tomto článku však upozorňujem na jednu vec, s ktorou sa môžu stretnúť a napokon to dopadne inak.

Minulý rok niektoré mamy vyslovene žiadali riaditeľky škôlok, aby im neprijali dieťa do škôlky. Napriek voľným kapacitám. Chceli ešte ostať doma s dieťaťom a dostávať od štátu rodičovský príspevok. Pre niektoré to znamená možnosť ostať doma s dieťaťom, prípadne ho dať (na poldňa) do súkromnej škôlky a popritom dostávať od štátu rodičovský príspevok, niekoľko sto eur. V tomto článku však upozorňujem na jednu vec, s ktorou sa môžu stretnúť a napokon to dopadne inak.

Tento článok je v plnej verzii prístupný, ak máte jeden z týchto online produktov: e-sprievodca Končí mi rodičovská dovolenka 2024 , Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte tieto online produkty, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi, nájdete tam prelink na tento článok /do Právne pre rodiča PRÉMIUM a tam nájdete tento článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.

Dňa 30.5.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 181/2023 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Jeho účelom je, aby v prípade, že dieťa (ktoré dovŕši príslušný vek – pozri nižšie) neprijme štátna škôlka, aby mal rodič kompenzáciu vo forme rodičovského príspevku. Tento vie využiť napríklad na úhradu nákladov v súkromnej škôlke alebo zaplatenie inej formy starostlivosti o dieťa po tom, ako mu skončila rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok.


Čo sa dialo v roku 2023?

Chcem zopakovať základnú info


Aké boli urobené zmeny v školskom zákone v r. 2023

Pozn. na tento školský rok 2024/2025 ešte dali výnimku: Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 má na školský rok 2024/2025 len dieťa, ktoré dovŕši štyri roky veku do 31. augusta 2024. Právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2023 na školský rok 2024/2025 sa uplatňuje podaním žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v čase od 1. mája 2024 do 31. mája 2024. Takže, ak máte dieťa, ktoré malo štyri roky veku do 31.augusta 2024, tak má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.


TU VÁS CHCEM upozorniť na jednu vec!

……………………….

Vy tak nebudete mať nárok na rodičovský príspevok pri neprijatí dieťaťa do spádovej škôlky.

Pretože

A ešte doplním ďalší postup


Tento článok je prístupný, ak máte e-sprievodcu Končí mi rodičovská dovolenka 2024 ALEBO Budeme mať škôlkara 2024 alebo Právne pre rodiča PRÉMIUM .

AK máte týchto e-sprievodcov, PRIHLÁSTE sa do členskej sekcie k danému e-sprievodcovi a tam nájdete prelink na celý článok. AK ste prihlásený, tak sa Vám zobrazuje plná verzia článku.