Dokedy má nárok žiačka strednej školy poberať tehotenské štipendum?

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


Tehotenské štipendium je naviazané na…


Kedy končí štúdium na strednej škole?

Nárok na tehotenské štipendium zaniká

c)skončením tehotenstva,