Materské a rodičovský príspevok? Je možné ich poberať súčasne? Túto otázku mi kladú mnohí rodičia. Nie je im to jasné. Pripravila som pre Vás tento článok, kde vysvetľujem ako to je.


Odpoveď znie nie. Tieto dve dávky nie je možné poberať súčasne.

Ak napríklad poberáte rodičovský príspevok, ste znova tehotná a budete poberať materské, tak platí, že akonáhle Vám vznikne nárok na materské, tak Vám končí poberanie rodičovského príspevku /ktoré ste poberali na staršie dieťa vo výške 270/370 EUR.

Je potrebné UPSVAR, ktorý Vám rodičovský príspevok vypláca, nahlásiť priznanie materského. Postačí, ak zašlete fotokópiu rozhodnutia o priznaní materského spolu so sprievodným listom.

Nie je možné ani to, aby matka poberala materské na mladšie dieťa a otec rodičovský príspevok na staršie dieťa.


Pripravila som pre rodičov praktické ebooky – ušetrite ČAS – PENIAZE -poznajte svoje nároky

Pozor, aby ste neprišli o jeden rodičovský príspevok zbytočne!

Platí, že rodičovský príspevok /270 aebo 370 EUR/ sa vyplatí i keď sú splnené podmienky na priznanie čo i len časť mesiaca. To znamená, že ak napríklad Vám priznajú materské od 7.3., predošlým dňom síce strácate nárok na vyplácanie rodičovského príspevku, ale v apríli Vám príde na účet materské za obdobie 7.3-31.3. a súčasne rodičovský príspevok /270 alebo 370EUR/ za celý marec.

De facto, je výhodou, ak Vám prizná Sociálna poisťovňa nárok na materské začiatkom mesiaca. Nezabudnite, že VY si určujete v tlačive žiadosti o materské, ktorým dňom Vám má byť priznané. Môžete si požiadať o materské 8-6 týždňov pred termínom pôrodu určeným lekárom.

Preto si dobre premyslite, kedy začnete materské poberať. Práve preto, pretože môžete získať jeden rodičovský príspevok navyše.!!


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.