Máte uzatvorenú pracovnú zmluvu. Istý čas ste boli na neplatenom voľne. Ako ovplyvnilo Váš nárok na materskú? Z čoho sa bude materská vypočítavať….


Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. K plnému zneniu článku získate prístup po objednaní Právne pre rodiča PRÉMIUM (9 eur/mes.)


Neplatené voľno

Nemocenské poistenie je smerodajné pre vznik nároku na materské.


Pomôže Vám prerušiť poistenie cez neplatené voľno pre lepšiu materskú?

TIP: Prečítajte si aj článok: 90 dní kvôli lepšej materskej