Medzi verejnosťou je už pomerné známa formulácia: 90 dní v novom zamestnaní, aby som mala lepšiu materskú. Musím priznať, že budúce mamičky sa ma na to pýtajú naozaj často. Veľakrát však nemajú kompletné informácie a potom do nedopadne dobre. Upozorním Vás preto na tri podstatné veci, ak Vás očarila formulka „90 dní k lepšej materskej“.

90 dní

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Prístup k celému článku získate objednaním Právne pre rodiča Prémium (9 eur/mes.) K dispozícii je ukážka článku.Neviem čo si mám presne pod fiktívnym zamestnaním predstaviť. Pýtate sa ma na to.


Ak sa nemocenské poistenie zamestnankyne odvádzalo aspoň 90 dní v zamestnaní a z tohto zamestnania zamestnankyňa nastupuje na materskú a chce, aby sa jej z tohto zamestnania materská vypočítala, je potrebné: