Môže otec popri poberaní materského pracovať na dohodu alebo čiastočný úväzok? Spracovala som článok s informáciami podľa najnovšej judikatúry súdov.

Tento článok je súčasťou prémiového obsahu. Aby ste získali PLNÝ prístup k článku je potrebné si objednať Právne pre rodiča PRÉMIUM (9eur/mes.)


Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca: Podľa § 30 zákona o sociálnom poistení: Zamestnanec má nárok na nemocenskú dávku, ak a)splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v ochrannej lehote a b)nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1§ 39 ods. 1§ 48 ods. 1 a § 49 ods. 1.


Čo je materské?


Predtým Sociálna poisťovňa neriešila prácu otca popri materskom


Starostlivosť o dieťa zo strany otca


Matka – materské a dieťa v škôlke/zárobková činnosť

Ak Vás zaujíma problematika Otca a materského, klik sem.